(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۶ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در پکن، چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تمرین‌کنندگان به یک خانواده، گروه مطالعه فا و منطقه و بخش مشابه تعلق دارند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا از پکن سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!