(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۱ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر داچینگ واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تبریک گویندگان به یک خانواده یا گروه مطالعه فا  یا یک بخش یا منطقه مشابه تعلق دارند.


تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر داچینگ سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!