(Minghui.org) کاخ سفید در روز جمعه ۳۰ ژانویه به دادخواست «ما مردم» که حدود سه سال پیش به وب‌سایتش ارسال شده بود و خواهان تحقیق و بررسی و محکوم کردن برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بود، پاسخ داد.

رژیم ح.ک.چ در سال ۱۹۹۹ آزار و شکنجه سراسری فالون گونگ را آغاز کرد. از آن زمان آدم‌ربایی، حبس و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر کشور انجام شده است. ارتش ح.ک.چ، پلیس مسلح، زندان‌ها، اردوگاه‌های کار و متخصصین پزشکی در جنایت برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ که توسط دولت ساماندهی‌شده است، دست داشته‌اند. با استفاده از اطلاعات پزشکی تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی، بانک بزرگی از اعضای بدن تأسیس شد، که منتهی به یک شبکه داده‌ها از اعضای بدن می‌شود.

سازمان جهانی تحقیق درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌تازگی تحقیقاتی انجام داده و فهرستی از ۸۶۵ بیمارستان و ۹۵۰۰ متخصص پزشکی درگیر را منتشر کرده است. بر اساس مطالبی که در وب‌سایت‌ بیمارستان‌های چین و مقالات تخصصی‌ای که در ژورنال‌های پزشکی منتشر شده است، این بیمارستان‌ها تا سپتامبر ۲۰۱۴ دست‌کم ۱۷۶۲۶۷ عمل پیوند کلیه، ۴۰۱۷۰ پیوند کبد و ۱۳۷۲۹۴ پیوند قرنیه انجام داده‌اند.

پارلمان اروپا در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ قطع‌نامه‌ای تصویب کرد که در آن از حکومت کمونیستی چین خواست تا «برداشت اعضای بدن از زندانیان عقیدتی، مذهبی و گروه‌های اقلیت را فوراً متوقف کند.»

کاخ سفید در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۵، به دادخواستی که خواهان تحقیق و بررسی و محکوم کردن برداشت اجباری اعضای بدن از افراد زنده بود، پاسخ داد. (تصویر از وب‌سایت)

کاخ سفید پاسخ داد: «دولت ایالات متحده مخالف برداشت غیرقانونی و غیراخلاقی و قاچاق اعضای بدن است. ما به چین تا‌کید کرده‌ایم که برداشت اعضای بدن از زندانیان اعدامی را متوقف کند و این موضوع را با مقامات ارشد چینی مطرح کرده‌ایم. گرچه هنوز به‌طور پیوسته‌ گزارش‌هایی از برداشت اعضای بدن از زندانیان اعدامی برای پیوند عضو مشاهده می‌کنیم، رهبران چین قول داده‌اند این عمل را ممنوع کنند. ما چنین اتهاماتی را بسیار جدی می‌گیریم و به نظارت بر این وضعیت و اقداماتی که مقامات چین برای اجرای تعهدات‌شان انجام می‌دهند، ادامه می‌دهیم.

«اعمال حقوق بشری دولت چین و رفتاری که با تمرین‌کنندگان فالون گونگ می‌کند، نگران‌کننده است. از سال ۱۹۹۹، وزیر امور خارجه آمریکا بر اساس قانون بین‌المللی آزادی مذهب، چین را به‌خاطر درگیر بودن یا به‌طور مشخص جایز شمردن نقض شدید آزادی مذهب، به‌عنوان «کشوری با توجه خاص» در نظر گرفته است. همان‌طور که در گزارش سال ۲۰۱۳ وزارت امور خارجه درخصوص حقوق بشر و گزارش بین‌المللی آزادی مذهب آمده است، از احترام و حمایت دولت چین از حق آزادی مذهب کاسته شده است.»

سیاست‌های تبعیض‌نژادی رژیم ح.ک.چ علیه فالون گونگ، محرک جنایت برداشت اجباری اعضای بدن از افراد زنده بوده است که این جنایت توسط دولت سامان‌دهی شده و در آن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌طور مخفیانه به‌خاطر اعضای بدن‌شان کشته می‌شوند. حکومت ح.ک.چ تحت فشار جامعه بین‌المللی از سال ۲۰۰۶ اظهار کرده است که پیوند اعضای بدن از زندانیان اعدامی بوده است. اما تعداد احکام مرگ اعلام شده هر ساله کاهش یافته است که این روند با رشد تصاعدی پیوند اعضای بدن از سال ۲۰۰۰ همخوانی ندارد. بنابراین کشتار اعلام‌نشده تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای اعضای بدن‌شان احتمالاً منبع اصلی قاچاق اعضای بدن در چین است.

دادخواست «ما مردم» روی این وب‌سایت به جمع‌آوری امضا می‌پردازد و از دولت اوباما می‌خواهد که این قساوت ح.ک.چ را که در‌خصوص برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ و دیگر زندانیان است به‌طور علنی محکوم کند. این دادخواست متذکر می‌شود که برداشت اعضای بدن از افراد زنده جنایتی علیه بشریت است. این جنایات ده‌ها سال است که در چین روی می‌دهد. ایالات متحده به‌عنوان رهبر جهان در حمایت از حقوق بشر برای آشکار کردن این جنایات، توقف آنها و حصول اطمینان از محاکمه عاملان آن دارای وظیفه اخلاقی است.

این دادخواست توسط پروفسور آرتور کپلان، یک متخصص در زمینه تحقیق اخلاق پزشکی، دکتر الجاندرو سنتوریون، متخصص اعصاب در کالیفرنیا و پروفسور جیان‌کائو شو از مدرسه پزشکی یِیل آعاز شد. در‌حال حاضر ۳۴۰۰۰ نفر این دادخواست را امضا کرده‌اند.