(Minghui.org) با توجه به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۱۳، مقامات چین در ۷ ژانویه ۲۰۱۳، تصمیم خود را مبنی بر لغو سیستم اردوگاه‌های بدنام کار اجباری به‌طور عمومی اعلام کردند. این گزارش همچنین اشاره کرد که این سیستم که برای شش دهه وجود داشته، ماهیتش تغییری نکرده، فقط اسم و ظاهرش عوض شده است.

برای مثال، اردوگاه کار اجباری ماسانجیا، یکی از بدنام‌ترین اردوگاه‌های کار اجباری، توسط رژیم کمونیست چین به شعبه زندان زنان لیائونینگ در ماسانجیا تغییر نام یافت. بیشتر نگهبانان آن اردوگاه را نگه داشتند و درحال‌حاضر حدود ۵۰ تمرین‌کننده فالون گونگ به‌طور غیرقانونی در این شعبه زندانی هستند.

آن تمرین‌کنندگان هر روز کارهای اجباری انجام می‌دهند. آنها به‌جز دستمال توالت نمی‌توانند نیازهای روزانه خود را خریداری کنند. می‌بایست هر ماه با ارائه یک "گزارش افکار"، به مسئولین بگویند که درباره فالون گونگ چه فکری می‌کنند و از حقوق‌ خود برای ملاقات خانواده، خرید ملزومات یا برقراری تماس تلفنی محروم هستند.

مصائب تمرین‌کنندگان

آقای لی پی‌یون (李丕云) از شن‌یانگ در ماسانجیا زندانی بود. او شکنجه شد و در عرض کمتر از یک سال حبس، در آستانه مرگ قرار گرفت. نگهبانان برای فرار از مسئولیت، او را به قید و ضمانت پزشکی‌ آزاد کردند. وی یک ماه بعد از آزادی‌اش در ۶۵ سالگی درگذشت.

زمانی که خانم نیو گوییفانگ (牛桂芳) در مه ۲۰۱۴ به این اردوگاه منتقل شد، مسئولین اردوگاه از ملاقات خانواده‌اش با وی خودداری کردند. خانواده‌اش به تمام روش‌ها متوسل شدند تا فقط بتوانند از طریق تلفن با او صحبت کنند. خانم نیو گفت که ازنظر جسمی در وضعیت وحشتناکی بود: "من حتی برای بالا رفتن از پله‌ها نیاز به کمک دارم." او نمی‌توانست تمرکز کند یا چیزها را خیلی خوب به‌یاد آورد و بینایی‌اش شدیداً از بین رفته بود. هنوز مجبور بود هر روز از صبح زود تا ۸ شب در کارگاه تولید لباس‌های استتارِ زندان، کار کند.

اسامی تمرین‌کنندگان که مشخص شده درحال‌حاضر در ماسانجیا زندانی‌اند، عبارتند از:
خانم نیو از شنیانگ
خانم چن یوفنگ (陈玉凤) از شنیانگ
خانم چن یینگ  (陈莹) از شنیانگ
خانم یین هنگمی (殷红梅) از دالیان
خانم یان جینهوا  (阎金华) از دالیان
خانم سان هوییلینگ (孙桂玲) از داندونگ
خانم چی گوشین (齐国新) از جینژو
خانم جیائو گوییژن (矫桂珍) از یینگکو
خانم یو شوشیان (于淑贤) از شینشیان
خانم چی شیوهوا (池秀华) از شینشیان
خانم وانگ گویی‌هوا (汪桂华) از شینشیان
خانم شانگ لیپینگ (尚丽萍) از شینشیان
خانم یانگ لیهوا (杨丽华) از فوشان
خانم لیو دژن (刘德珍) از آنشان
خانم ژو یوژن  (周玉祯) از جینژو
خانم شیا دونگمی (夏冬梅) از جینگژو
خانم شو هویی‌پینگ (徐慧萍) از جینژو