(Minghui.org) دو داستان زیر از کتاب کهن چینیویجِنگ شانبائو شیلی به معنی پاداش برای اعمال خوب در امور حکومتی است ( 为政善报事类). این کتاب مجموعه داستان‌ های گردآوری‌ شده به تألیف یه لیو است. کتاب مزبور مشتمل ‌ بر ۱۰ جلد و مجموعه‌ ای از ۱۱۲ داستان است.

نهادینه‌کردن قانون با عطوفت و مهربانی

وانگ وِنگرو، در سلسله هان (۲۰۶ ق.‌م – ۲۲۰ ب‌.م) از مقامات رسمی دادگستری و مسئول دستگیری راهزنان ناحیه ویی بود. قبل از دوره خدمت وانگ، اگر سارقان محکوم به اعدام می‌شدند، همان سرنوشت در انتظار اعضای خانواده و خویشاوندانش بود. حتی از افراد سالخورده و کودکان نیز چشم‌پوشی نمی‌کردند.

در بسیاری از نواحی، هزاران نفر، فقط به‌خاطر ارتباط با قانون‌شکنان کشته ‌شدند.

اما زمانی که وانگ متصدی اجرای قانون شد، فقط راهزنان را اعدام می‌کرد، درحالی‌که اعضای خانواده و خویشاوندان بی‌گناهش آزاد می‌شدند.

وانگ می‌گفت: «می‌گویند اگر هزار نفر را آزاد کنید، خدا به نوادگان‌تان نعمت عطا کرده و به مقام‌های بالاتر دست می‌یابند. حال که انسانهای بسیاری را از مرگ نجات داده‌ام، رحمت خدا شامل حال نوادگانم می‌شود.»

درحقیقت، نوه وانگ همسر امپراطور شد و به پسر و چند نوه‌اش عناوین اشراف‌زادگی اعطا شد.

به‌کاربستن درست‌کاری و عدالت در آموزش مردم، نه مجازات

در دوره سلسله هان، جو مائو حاکم ناحیه می بود و عموم مردم او را به‌عنوان مردی مهربان و بخشنده در نظر می‌گرفتند. او همیشه برای آموزش مردم از مثال‌هایی استفاده می‌کرد که بیانگر سطح اخلاقیات بالا باشد و هرگز الفاظ زننده را که نشانه توهین به آنها باشد به‌کار نمی‌برد. بنابراین، مورد احترام مقامات محلی و عامه مردم بود.

جو مائو اغلب می‌گفت: «قانون شکلی متداول برای مهار رفتار مردم است. اما رعایت ادب، عدالت و درستکاری، بیشتر با نهاد بشری هم‌راستا است. بنابراین، اگر درخصوص تعلیم و تربیت بتوانم جانب ادب و عدالت را رعایت کنم کسی شاکی نخواهد بود و پس از آن کسی اظهار نارضایتی نکرده یا به انجام کارهای بد فکر نمی‌کند. اما اگر با استفاده از قانون شما را مجازات کنم، کاری از دستتان برنمی‌آید، اما این شیوه قادر به تغییر قلب‌تان نخواهد بود.»

ناحیه تحت حاکمیت جو پس از سال‌ها تحت تعلیم قرارگرفتن مردم با مهربانی، بسیار امن و با‌ثبات شد.

یک سال در همه نواحی هجوم ملخ‌ها باعث ازبین رفتن تمام محصولات کشاورزی شد، اما در ناحیه می حتی یک ملخ هم پیدا نشد.

جو به‌خاطر خرد و مهربانی والای خود مورد تقدیر قرار گرفت و ارتقا یافت.