(Minghui.org)

 ۱۶ سال قبل، در چنین هفته‌ای، رویداد قابل‌توجهی در خیابان‌های پکن اتفاق افتاد. آن شروع یک سلسله وقایع ماندگاری بود که اهمیت آن هنوز در سراسر چین امروز پابرجا است.

بزرگ‌ترین تجمع مسالمت‌آمیز در تاریخ چین نوین

در ۲۵ آوریل ۱۹۹۹، فالون گونگ ایستادگی کرد تا صدایش شنیده شود. هزاران تن از تمرین‌کنندگان درحالی‌که به‌دلیل لحن تند رسانه‌های دولتی مورد آزار قرار گرفته و ده‌ها نفر از هم‌تمرین‌کنندگانشان در نزدیکی تیانجین، هدف بازداشت‌های غیرقانونی قرار گرفته بودند، درجستجوی اجرای عدالت برای فالون گونگ به پایتخت رفتند. این رویداد مشخصاً بزرگ‌ترین تجمع مسالمت‌آمیز در تاریخ چین نوین بوده است.

۱۰ هزار تمرین‌کنندۀ محکم و تندرست به پایتخت آمدند تا به‌طور استوار برای باورهایشان به پا خیزند، برای آنچه که به باورشان حق و درست بود، ایستادگی کنند و خواستار آزادی و اجرای عدالت درخصوص ‌تمرین‌کنندگانی شوند که به‌طور غیرقانونی زندانی شده بوداند.

و قبل از اینکه آن روز به پایان برسد، آنچه را که می‌خواستند به‌دست آوردند و به‌آرامی آنجا را ترک کردند.

در پشت صحنه، مسئولین عالی‌رتبۀ وحشت‌زده، توطئه‌ای چیدند تا فالون گونگ را سرکوب کنند

رئیس حزب، جیانگ زمین و دسته قدرتمندی از افراد برگزیده حزب، به علت حسادت و ترس از محبوبیت روبه‌رشد و عظیم فالون گونگ، از قبل چرخ‌های ماشین سرکوب فالون گونگ را تنظیم کرده بودند.

حمایت دولت از فالون گونگ که ازقبل در بین مردم محبوب بود و گسترش یافته بود، بیش از آن ادامه نداشت. درعوض، داستان‌های تبلیغاتی که به‌طور آشکار از این تمرین انتقاد می‌کردند، در روزنامه‌های چین چاپ شده و با تکرار بیشتر و بیشتری از رسانه‌های ملی پخش ‌شدند.

در روز ۲۵ آوریل ۱۹۹۹، ۱۰ هزار تمرین‌کننده، در قلب پکن گردهم آمدند تا نگرانی‌‌هایشان را به گوش اداره دادخواهی و استیناف شورای دولت برسانند؛ این روند معمول شهروندان چینی برای اعاده حقشان در برابر بی‌عدالتی‌ها است.

اما همان گروه از مسئولین دولتی که در تلاش برای سرکوب کردن فالون گونگ بودند، هشیارانه به مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی دستور دادند تا گروه‌های تمرین‌کنندگان را به پیرامون ژونگ‌نانهای، مجتمع دولت مرکزی که در کنار اداره استیناف بود، هدایت کنند.

چرا؟

آن یک فرصت تبلیغاتی عالی برای حزب بود. این تجمع صحنه‌ای را برای حزب فراهم کرد تا بعدها بتواند با استفاده از آن تمرین‌کنندگان را به "محاصره" مقر دولت مرکزی، متهم کند.

رسانه‌های دولتی این تجمع مسالمت‌آمیز و منظم را تحت عنوان "محاصره مقر دولت مرکزی" توصیف کردند.

در چنین روزی، نیکی پیروز شد

ژو رونگجی، نخست‌وزیر وقت چین، موافقت کرد تا با نمایندگان فالون گونگ ملاقات کند. او درخواست آنها را مبنی بر آزادی تمرین‌کنندگانی که به‌طور غیرقانونی در تیانجین بازداشت شده بودند، پذیرفت و شخصاً اطمینان داد که دولت علیه فالون گونگ نیست.

سپس این ۱۰ هزار تمرین‌کننده خودشان، به‌آرامی متفرق شدند، خوشحال از اینکه درخواست آنها پذیرفته شده و با باور به اینکه عدالت درخصوص فالون گونگ اجرا می‌شود.

در این روز، نیکی بود که پیروز شد.

در این روز فالون گونگ به تمام شهروندان چین امید را هدیه داد و نشان داد که نیکی درواقع می‌تواند بر حزب پیروز شود، حزبی که طی ۵۰ سال حکومت شدید و خشنش، باعث مرگ نابهنگام حدود ۹۰ میلیون نفر از شهروندانش شده بود.

این پایان داستان نیست

فقط سه ماه بعد، رژیم جیانگ، سلسله‌مبارزات آزار و شکنجه فالون گونگ را با مجوز دولت آغاز کرد، با این هدف که طی سه ماه فالون گونگ را ازبین ببرد.

اما درحال‌حاضر، تقریباً پس از ۱۶ سال، فالون گونگ و میلیون‌ها تمرین‌کنندۀ این روش، همچنان ثابت‌قدم و استوار برجای مانده‌اند، درحالی‌که با مقاومت مسالمت‌آمیز به این سرکوب خشونت‌بار و امواج تبلیغات حزب یکی پس از دیگری، پاسخ داده‌اند.

بله، در آن روز از آوریل ۱۹۹۹، نیکی پیروز شد. اما حزب از آن موقع به بعد از هر امکاناتی که در اختیار داشته، استفاده کرده تا شرایط را در راستای منافع خود تغییر دهد.

تعداد بی‌شماری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر باورشان زندانی شده‌اند. ده‌ها هزار نفر از آنها به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شده‌اند. تقریباً  مرگ ۴ هزار نفر براثر آزار و شکنجه، طبق مدارک و اسناد تأیید شده است و ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار نفر دیگر به‌خاطر تجارت غیرقانونی پیوند اعضای بدن که با مجوز دولت صورت می‌گیرد، کشته شده‌اند.

بررسی منطقی این رویداد

در شانزدهیم سالروز این واقعه تاریخی، لطفاً از خودتان این سؤال را بپرسید:

به باور شما، کدام طرف در نهایت پیروز می‌شود؟ قدرت بی‌سروصدای مقاومت مسالمت‌آمیز که از ایمان و باور در اصول فالون گونگ نشأت گرفته؟ یا خشونت، ترس و خدعه و نیرنگی که سعی می‌کند آن مقاومت آرام را سرکوب کند؟

با ملاحظه و درنظر گرفتن همه این چیزها، شما می‌خواهید در کدام طرف باشید؟