(Minghui.org) مقاله "تمرین‌کنندگان فالون دافا در چشم یک موجود روشن‌بین" را خوانده‌ام و تمایل دارم که درکم را در رابطه با این مقاله، به‌اشتراک بگذارم.

نخست مایلم بگویم که مقدمه آن مقاله بسیار مناسب بود: "این مقاله تنها برای اشاره به هم‌تمرین‌کنندگان است. اینکه فا را به‌عنوان استاد درنظر بگیریم، برای تزکیه‌کنندگان مسئله‌ای اساسی است. زمانی که دیگران به جاهایی که تمرین‌کنندگان در آنها کاستی‌هایی دارند، اشاره می‌کنند، باید رفتارمان را با فا بسنجیم، به درون نگاه کنیم، خودمان را اصلاح کنیم و ریشه این مسئله را که کاملاً به فا و استاد باور نداریم، بیابیم."

استاد در "یادداشتی بر مقاله یک شاگرد" بیان کردند:

"برای من مهم نیست که چه‌کسی این مقاله را نوشته است. تا وقتی آنچه که [در یک مقاله‌] نشان داده می‌شود، چیز مؤثری برای اعتباربخشی شاگردان به فا باشد، آن را تشویق می‌کنم- حتی درحالتی که مقاله توسط کسی که مخالف ما است، نوشته شده باشد."

این یعنی بدون توجه به اینکه نظرات ذکر شده در مقاله مذکور توسط چه‌کسی ارائه شده است: یک فرد عادی یا یک موجود الهی روی زمین، در این بعد یا بعدهای دیگر، باید به‌طور منطقی آنها را با فا ارزیابی کنیم.

این مقاله مرا به‌یاد سخنان استاد در "تشریح فا هنگام جشن فانوس سال ۲۰۰۳ در کنفرانس فای غرب ایالات متحده"انداخت:

"شما که مرید دافایید باید موضوعات را از فا متوجه شوید. شما مریدان دافایی هستید که درستی و ابهت دارید. باید با عقل و منطق فکر کنید که آیا چیزی با فا هم‌خوانی دارد یا نه. و بعد بعضی شاگردان هستند که همیشه شیفته‌‌‏ی توانایی‌‌‏های فوق‌‌‏عادی‌‌‏اند. اجازه دادم بعضی شاگردان بعضی وضعیت‌‌‏های اصلاح- فا را در بعدهای مختلف ببینند، به این قصد که اعتمادبه‌‌‏نفس شاگردان در اعتباربخشی به فا را افزایش دهم، اما بعضی شاگردان هنوز نمی‌‌‏توانند این موضوع را درست اداره کنند، بر پایه‌‌‏ی فا تزکیه نمی‌‌‏کنند، و وقتی اتفاقی می‌‌‏افتد حتی می‌‌‏روند از یک شاگردی که توانایی‌‌‏های فوق‌‌‏عادی دارد می‌‌‏خواهند که برایشان نگاهی به مسائل بیندازد، و آن‌‌‏وقت آن دیده‌‌‏ها را راهنمای انجام کارهای مرتبط به دافا و تزکیه می‌‌‏گیرند. این کار بسیار خطرناک است. چه کسی ممکن است بتواند جوهر‌‌‏ اصلاح- فا را ببیند؟ و چه کسی امکانش هست که بتواند وضعیت کسانی که در دافا تزکیه می‌‌‏کنند را توضیح دهد؟ تجلی‌‌‏های سطوحِ بی‌نهایت پایین، وضعیت نهایی و واقعی نیستند. اگر بر پایه‌‌‏ی فا تزکیه نکنید، اگر طبق فا عمل نکنید، آن‌‌‏وقت آیا هنوز مرید دافایید؟ هروقت اتفاقی می‌‌‏افتد می‌‌‏روید از آن فرد می‌‌‏خواهید که ببیند قضیه چیست، اما او چه می‌‌‏بیند؟ چه کسی امکانش هست بتواند وضعیت نهایی شما را ببیند؟ فرزند خودتان هم نمی‌‌‏تواند آن را ببیند. قبل از این گفته‌‌‏ام که حتی بین خودتان، بین مریدان دافا، اجازه‌‌‏ی دیدنش را ندارید. اگر وضعیت واقعی تزکیه‌‌‏تان را می‌‌‏شد دید، آن‌‌‏وقت چه چیزی برای تزکیه‌‌‏کردن شما وجود داشت؟ اگر به شما گفته می‌‌‏شد همه چیز حل بود. نمی‌‌‏شود آن را دید! دلیلش این است که در سطوح مختلف تجلی‌‌‏های مختلفی هست، و برای موجوداتِ یک سطح خاص، تجلی آن سطح، حقیقت است، بنابراین در هر سطح، در یک‌‌‏یک سطح‌‌‏ها، حقیقت وجود دارد. اما آنها تجلی‌‌‏های مختلف یک چیز در سطوح مختلف‌‌‏اند، درحالیه‌که تجلی بنیادی‌‌‏ترین چیز در بالاست، و وقتی به آن آخر می‌‌‏رسد، فقط آن‌‌‏ موقع پایانی‌‌‏ترین چیز بنیادی یافت می‌‌‏شود. پس، از کدام سطح ممکن است بتوانید وضعیت نهایی و واقعی یک مرید دافا، وضعیت واقعی اصلاح فا، یا وضعیت واقعی استاد را ببینید؟ اگر امروز می‌‌‏توانستید وضعیت واقعیِ نهایی مریدان دافا و استاد را ببینید، و حقیقت دافا را، آن‌‌‏وقت شما امروز لرد این کیهان بی‌‌‏حد هستید! آیا همه‌‌‏ی اینها را می‌‌‏بینید؟ آیا همه ‌‌‏چیز پیش چشم شماست؟ چطور می‌‌‏توانید اینقدر نادان باشید؟! تا حالا بارها در فا دربارهی این صحبت کرده‌‌‏ام. چرا این‌‌‏طور است که حتماً حتماً باید با شما مداخله شود؟"

فکر نمی‌کنم که نظرات آن دائوئیست لزوماً اشتباه باشد یا کار نویسنده در به‌اشتراک‌ گذاشتن و انتقال سخنان آن دائوئیست اشتباه باشد. اما به‌عنوان خوانندگان، باید درکی منطقی براساس فا داشته باشیم.

آنچه که او در رابطه با تمرین‌کنندگان دافا دیده بود، چیزی بود که دافا برایش آشکار کرده بود. هدفش می‌توانست این باشد که برخی تذکرات به مریدان دافا دهد. آنچه او دید نمی‌توانست وضعیت حقیقی مریدان دافا باشد، بلکه فقط برخی از تجلیات سطحی وابستگی‌های تمرین‌کنندگان بود که هنوز باید در روند تزکیه رها شوند.

مشابه زمانی که از مردم عادی استفاده می‌شود تا به مریدان دافا تذکر داده شود، درحالی‌که آن فرد ممکن است حقیقتاً درک نکند که تزکیه دافا چیست و ممکن است حتی کلمات خودش را بعد از آن، ازیاد ببرد.

این مطلب فقط یک قیاس است: فرودو بگینز، شخصیت اصلی ارباب حلقه‌ ها، بسیار مهربان است. بااین‌حال نقش حامل حلقه برای او غم و اندوه بسیار زیادی به همراه آورد، به‌طوری که اغلب افکار بدی در ذهن داشت. به عبارت دیگر، حامل حلقه کسی است که مأموریت جدی نابود کردن حلقه به او سپرده می‌شود و مورد هدف مقدار زیادی مداخله نیز قرار می‌گیرد.

ازطریق فا می‌دانیم که تمرین‌کنندگان دافا مسئولیت واقعاً مهم نجات موجودات ذی‌شعور را بر دوش دارند. هم‌زمان، ما مورد هدف مداخله از جانب عوامل کهن کیهان و کارما قرار می‌گیریم. یک موجود الهی روی زمین، ممکن است این را نداند.

از منظر دیگر، وابستگی‌های‌مان ممکن است بر مردم و محیط و پیرامون‌مان نیز تأثیر بگذارد. اگر نتوانیم سخنان آن دائویست را براساس فا درک کنیم، ممکن است در تزکیه‌مان با مداخله روبرو شویم یا حتی آن موجود الهی را در معرض خطر قرار دهیم.