(Minghui.org) خانم دونگ شائوتای که به‌اتهام صحبت با مردم درباره فالون گونگ، به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده بود، پس از طی دوره محکومیت خود در ماه آوریل آزاد شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که به‌دست حزب کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

اما خانواده وی نتوانستند از آزادی وی لذت ببرند. این شهروند شهرک دِگان در شهر چونگ‌چینگ، به‌خاطر ازکارافتادگی چند عضو بدنش، یک ماه بعد، در تاریخ ۱۹ مه درگذشت. وی در هنگام مرگ ۷۴ سال داشت.

خانم دونگ بعداز بازداشت در ۲۰ سپتامبر سال ۲۰۰۹، به هفت سال زندان محکوم شد. به‌دلیل سوءرفتار از سوی نگهبانان زندان، او به شدت بیمار و شرایطش بحرانی شد و در موارد متعددی با شتاب به بخش اورژانس منتقل شد. وی سرانجام زودتر از موعد آزاد شد، اما بعداز مدت کوتاهی درگذشت.