(Minghui.org) درحال‌حاضر بسیاری ازتمرین‌کنندگان فالون گونگ درحال استفاده از حق قانونی خود برای شکایت علیه جیانگ زمین هستند که ۱۶ سال پیش اقدام به آزار و اذیت باور معنوی آنها کرد و درد و رنج عظیمی را برای آنها به‌بار آورد. روند این موج جدید از پرونده‌های حقوقی علیه دیکتاتور سابق چین رو به افزایش است.

وب‌سایت مینگهویی هر روز نسخه‌هایی از شکایات کیفری علیه جیانگ را از سوی بسیاری از تمرین‌کنندگان دریافت می‌کند. در این گزارش، تصویری لحظه‌ای از برخی تمرین‌کنندگان ارائه می‌شود که نسخه‌های اقامه دعوی آنها در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵، از سوی وب‌سایت مینگهویی دریافت شد.

این پرونده‌های حقوقی به دادگاه و دادستانی عالی خلق ارسال شدند که ملزم هستند، براساس حکم اخیر دادگاه عالی خلق، تمامی شکایات کیفری از سوی شهروندان را مورد پردازش قرار دهند.  

شکایات مبنی بر شکنجه، حبس غیرقانونی و ضررهای مالی

سه نفر از تمرین‌کنندگان شامل‌شده در این گزارش، به‌خاطر باور خود به فالون گونگ، تحت بسیاری از شکل‌های آزار و شکنجه از‌قبیل شکنجه، زندان و ضررهای مالی قرار گرفتند. علاوه‌براین، اعضای خانواده آنها، حتی کسانی که فالون گونگ را تمرین نمی‌کردند، شریک جرم در نظر گرفته شدند.

آقای شو شیائوشی، معاون دادستان بخش، به دلیل عدم پذیرش خواسته‌های مقامات کمونیست مبنی‌بر رهاکردن باور خود به فالون گونگ، شغل خود را از دست داد. تبعات این آزار و اذیت دامن والدین همسرش را نیز فراگرفت.

پسران خانم شویی لی، که یکی بازرس زندان و دیگری مهندس بود، به‌منظور تضمین بازداشت او، از سوی پلیس گروگان گرفته شدند.

خانم بای کای‌پینگ، حسابدار سابق، سه بار زندانی، از محل کارش اخراج و از حقوق بازنشستگی نیز محروم شد. در‌حال‌حاضر که ۶۰ ساله است و هیچ‌گونه درآمدی ندارد، و دچار چالش‌های مالی است.

پرونده ۱: آقای شو شیائوشی (晓时)

شغل: معاون دادستان بخش
محل تولد: منطقه جنگلی چینگه، استان هیلونگ‌جیانگ
تاریخ ارائه شکایت: ۶ ژوئن ۲۰۱۵

حقایق کلیدی
آقای شو پس از اینکه به دفعات مکرر تحت فشار قرار گرفت تا از باور خود به تمرین فالون گونگ دست بکشد، در سال ۲۰۰۰ از مقام خود به‌عنوان دادستان برکنار شد.

همسرش، خانم پان جینگ‌هوا که چند بار بازداشت شد و به‌طور مداوم تحت نظارت و آزار و اذیت از سوی پلیس قرار گرفت، کارت شناسایی او نیز توقیف شد.

پدرزن آقای شو دو بار بازداشت شد، تحت بازجویی زیر شکنجه قرار گرفت و از سوی پلیس اخاذی شد. وی در ژوئن ۲۰۱۴ درگذشت.

مادرزن آقای شو، پس از سال‌ها زندگی در سایه ترس مداوم ناشی از آزار و اذیت، در ماه مه ۲۰۰۵ درگذشت.

جزئیات شکایت به زبان چینی

پرونده ۲: خانم شویی لی (水莉)

شغل: بازرس زندان، مهندس فنی
محل تولد:
شهر نانجینگ، استان جیانگسو
تاریخ ارائه شکایت:
ژوئن ۲۰۱۵

حقایق کلیدی
خانم شویی دو بار بازداشت شد، شش بار در یک مرکز شستشوی مغزی نگه داشته شد و خانه‌اش هفت بار از سوی پلیس مورد چپاول و غارت قرار گرفت. بسیاری از افسران وسایل شخصی او را توقیف کرده و دو پسر او را که تمرین‌کننده فالون گونگ نبودند، بازداشت کردند.

او در سلول انفرادی نگه داشته شد و در سال ۲۰۰۲، به مدت ۷۰ روز تحت شستشوی مغزی قرار گرفت.

پلیس به‌منظور تضمین بازداشت او، کوچک‌ترین پسرش را در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، به گروگان گرفت. رئیس اداره ۶۱۰ شهر نانجینگ تهدید کرد که اگر این آدم‌ربایی را به وب‌سایت مینگهویی گزارش دهد، تمام اعضای خانواده‌اش را بازداشت می‌کنند.

جزئیات شکایت به زبان چینی

پرونده ۳: خانم بای کای‌پینگ (白彩平)

شغل: حسابدار
محل تولد:
شهر شیجیاجوآنگ، استان هبئی
تاریخ ارائه شکایت:
۱۱ ژوئن ۲۰۱۵

حقایق کلیدی
خانم بای هفت بار بازداشت شد، دو بار به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و یک بار محکوم به زندان شد. هنگامی که پلیس در بازداشت خانم بای شکست خورد، اقدام به بازداشت شوهرش کرد و او را تحت شکنجه قرار داد.

او را محبور به کار اجباری کردند، تحت شستشوی مغزی، شکنجه و اخاذی قرار دادند.

خانم بای از زمانی که در ماه نوامبر سال ۲۰۰۰، به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده شد، هیچ حقوقی دریافت نکرده است. محل کار او در سال ۲۰۰۴ به کار او خاتمه داد.

شرایط کنونی
خانم بای دارای هیچ‌گونه حقوق بازنشستگی نیست و از نظر مالی در تنگنا قرار دارد.

جزئیات شکایت به زبان چینی

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.