(Minghui.org) پس از سال نو ۲۰۱۳ به یک گروه مطالعه فا ملحق شدم. فا را با هم مطالعه می‌کردیم و تمام روز افکار درست می‌فرستادیم. از آنجا که هنگام فرستادن افکار درست، دستم در حالت عمودی نبود، یکی از تمرین‌کنندگان خواست با من صحبت کند.

آن تمرین‌کننده به‌نظر عصبانی می‌آمد و با لحنی ناخوشایند چند سئوال از من پرسید. سئوالات را دقیقاً به‌یاد نمی‌آورم، اما آنها در ارتباط با یافتن وابستگی‌ها بودند و اینکه آیا من به‌طور استوار به دافا باور دارم. کمی ناراحت شدم. پس از مطالعه فا، به اتاق دیگری رفتم تا کمی استراحت کنم و به‌نوعی احساس سردرگمی داشتم.

وقتی بیدار شدم، شنیدم که آن تمرین‌کننده درباره من با سایر تمرین‌کنندگان صحبت می‌کرد. آن مرا ناراحت کرد. حقیقتاً شبیه آنچه معلم گفتند بود: «... اگر شما را برانگیخته نکند، به حساب نمی‌آید، اثری ندارد و شما قادر نیستید به‌واسطه‌ی آن رشد کنید.» (جوآن فالون) اما بعد با خود فکر کردم: «صرف‌نظر از اینکه چقدر بد تزکیه می‌کنم، تا زمانی‌که استاد از من مأیوس نشده‌اند، تا انتها تزکیه خواهم کرد.»

یک زن و شوهر تمرین‌کننده نگران بودند که به چه فکر می‌کنم و کمی راهنمایی کردند. به آنها گفتم که من از آن هم‌تمرین‌کننده بسیار ممنون هستم. همچنین درکم را برای آنها تعریف کردم و اینکه چگونه تضادها را در ذهنم حل می‌کنم و چگونه در مواجهه با موضوعی به‌درون نگاه می‌کنم. خیال‌شان راحت شد.

علیرغم درک سطحی‌ام، هنوز کمی احساس ناراحتی داشتم. هنگام صرف شام احساس ناراحتی داشتم و عمداً از آن تمرین‌کننده‌ای که از من انتقاد کرده بود فاصله می‌گرفتم.

اما هنگام فرستادن افکار درست، همه در دایره‌ای نشستیم و من مقابل این شخص قرار گرفتم. وضعیت بسیار ناخوشایندی بود. اما وقتی رویم را از آن تمرین‌کننده برگرداندم، متوجه شدم که آن کار بدی است و مجدداً به او نگاه کردم.

سپس احساس کردم که چیزی از سرم به معده‌ام حرکت می‌کند و بعد در معده‌ام عقب و جلو می‌رود و صدایی مانند اره برقی ایجاد می‌کند. نگران بودم که آن صدای بلند همه را ناراحت کند. به اطراف نگاه کردم و متوجه شدم که ‌کسی بجز من آن را نشنیده بود.

قهمیدم که به‌خاطر افکار درستم، معلم چیز بدی را از من برداشته بودند و بدنم را پاک کردند. همان‌طور که معلم بیان کردند:

«وقتی شین‌شینگ‌ شما بهتر می‌شود، بدن شما واقعاً‌ تغییر می‌کند. وقتی شین‌شینگ‌ شما بهتر می‌شود، ماده‌ی در بدن شما قطعاً تغییر می‌کند. چه‌ تغییراتی روی می‌دهد؟ شما آن‌ چیزهای‌ بدی را‌ که‌ سرسختانه به‌دنبال آن‌ها می‌روید بیرون می‌اندازید‌.» (جوآن فالون)

از این رویداد، حقیقتاً درکی به‌دست آوردم که رفتاری درست داشتن چه معنایی می‌دهد. شدیداً مراقبت معلم را و اینکه ایشان حس خوب تزکیه نکردنم را از من برداشته بودند تقدیر می‌کنم. عمیقاً نجات نیک‌خواهانه معلم و اینکه به من کمک کردند تا در مسیر تزکیه‌ام به‌طور استوار پیشرفت کنم را تقدیر می‌کنم.