(Minghui.org) درخصوص تمرین‌کنندگانی که در گزارش کردن جنایاتِ جیانگ شرکت می‌کنند، اگر هویتتان هرگز افشا نشده است، پس اطلاعات شخصی‌تان را در شکایت‌نامه‌تان اعلام نکنید. می‌توانید از یک نام مستعار استفاده کنید. درخصوص تمرین‌کنندگانی که مستقیماً در سرزمین اصلی چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، می‌توانید با استفاده از نام واقعی‌تان، شکایتتان را تنظیم کنید. غیرتمرین‌کنندگان نیز میتوانند این کار را با استفاده از نام واقعیشان انجام دهند.

هیئت تحریریه مینگهویی
۷ سپتامبر ۲۰۱۵


امیدوارم همگی همانطور که در بالا گفته شده، عمل کنند.

استاد
۷ سپتامبر ۲۰۱۵