(Minghui.org) کانون وکلای دادگستری تایپه در ۲۵ دسامبر به‌منظور اعمال فشار بر رژیم کمونیستی چین در‌‌خصوص ۳ موضوع اعلامیه‌ای عمومی صادر کرد: تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کند، برای بررسی جنایات برداشت اجباری اعضای بدن در چین به سازمان‌های بین‌المللی اجازه ورود به این کشور داده شود و از درخواست‌های شهروندان چین برای اجرای عدالت در‌خصوص آزار و شکنجه فالون گونگ حمایت شود.

وکلای حقوق بشر از این رژیم درخواست کردند تا در اعلامیه‌شان به این ۳ نکته احترام بگذارند، آزار و شکنجه فالون گونگ را فوراً متوقف کنند و جیانگ زمین و سایر مقاماتی را که در این آزار و شکنجه دست داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

وکیل وانگ لونگ-کوآن، رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تایپه

وکیل وانگ لونگ-کوآن، رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تایپه، بیان کرد که کانون وکلای دادگستری تایپه در سال ۲۰۱۳ اعلامیه مشابهی صادر کرد که در آن نگرانی خود را در‌خصوص بدرفتاری حکومت چین با زندانیان عقیدتی، از جمله فالون گونگ، و قساوت‌های برداشت اعضای بدن از زندانیان عقیدتی در قید حیات، ابراز داشت.

وانگ لونگ-کوآن گفت: «دنیا باید هر عمل اشتباهی مانند این را محکوم کند. صرف‌نظر از اینکه او چه کسی است، فردی که آن را مرتکب شده است باید بر اساس قانون مجازات شود.»

وکیل شوئه چین-فنگ، مدیر اجرایی کانون وکلای دادگستری، اظهار داشت که دولت نباید هیچ یک از حقوق ابتدایی بشر مانند آزادی بیان و مذهب را نقض کند. او امیدوار است که به سازمان‌های بین‌المللی اجازه ورود به چین داده شود تا قساوت‌های برداشت اعضای بدن را بررسی کنند.

یو مِی‌نو، عضو هیئت قانون‌گذاری حزب ترویج دموکراسی و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری تایپه

کانون وکلای دادگستری تایوان در ژوئن ۲۰۱۵ لایحه‌ای را در‌خصوص پیوند اعضای بدن تصویب کرد که هدف آن منع بیماران تایوانی از سفر به چین برای دریافت اعضای برداشته شده از زندانیان عقیدتی بود.

یو مِی‌نو، عضو هیئت قانون‌گذاری حزب ترویج دموکراسی و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری تایپه، گفت که مقامات پس از شکایت برخی از مردم چین درخصوص آزار و شکنجه، آنها را آزار و اذیت کردند. حتی وکلای حقوق بشر چینی نیز آزار و شکنجه شدند.

او گفت که برای کانون وکلای دادگستری بسیار مهم است که افراد چینی بیشتری را تشویق کند که قدم پیش گذارند و این جنایات را گزارش کنند. او باور دارد که اگر افراد بیشتری برای عدالت به‌پا‌خیزند، وضعیت حقوق بشر در چین بهبود خواهد یافت.

او تاکید کرد که اکنون زمان خوبی است که سایر کشورهای جهان از این موقعیت استفاده کنند و با رفتن به چین این موضوعات را بررسی کنند، زیرا در گذشته فالون گونگ و برداشت اعضای بدن موضوعات ممنوعی بودند، اما رهبری کنونی چین در‌خصوص این موضوعات کمی سازگاری نشان می‌دهد.

یو گفت: «اگر حقیقت نمایان نشود، عدالتی وجود ندارد.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/2/154612.html