(Minghui.org) برنامه موسیقی در آکادمی هنر فی ‌تیان و گروه موسیقی در کالج فی ‌تیان در حال پذیرش فرم‌های درخواست‌ دانشجویان است. برگزاری آزمون‌های ابتدائی برای صبح روز ۱۵ مه ۲۰۱۶ برنامه‌ریزی شده است.

متقاضیان باید دانشجویانی دارای تخصص در موسیقی باشند، تمرین کنندۀ فالون گونگ یا از خانوادۀ تمرین‌کنندگان باشند و پتانسیل لازم برای تمرین‌کننده شدن فالون گونگ را داشته باشند. همه دانشجویان باید سالم باشد.

الزامات:

شرایط سنی: حداقل سن ۱۵ سال است و برای کسانی که به‌طور استثنایی دارای شرایط خیلی خوبی هستند، ۱۳ تا ۱۴ سال نیز قابل قبول است.

الزامات حرفه‌ای:

برنامه موسیقی: مهارت موسیقی در هنرستان حداقل سطح مقدماتی.

گروه موسیقی: مهارت موسیقی در کالج موسیقی حداقل سطح مقدماتی.

آلات موسیقی:

به نوازندگان ماهر در آلات موسیقی زیر نیازمندیم: ویولن، ویولا، ویولن سل، کنترباس، فلوت، چنگ، قره‌نی، باسون، ترومپت، شیپور فرانسوی، ترومبون(نوعی شیپور)، باس ترومبون.

موارد در فرم استخدام:

۱- هر متقاضی باید یک رزومه کلی، رزومه حرفه‌ای، تجربه تزکیه فردی یا خانوادگی را ارائه دهد.

رزومه کلی شامل نام متقاضی، جنسیت، سن، تاریخ تولد، محل تولد، قد، وزن، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تلفن می‌شود.

۲- عکس‌های ارسالی اخیراً گرفته شده باشند (در ماه گذشته)؛ تمام بدن، تمام رخ.

۳- آخرین ویدئوی آزمون گزینش هنری: در صورتی که در آپلود فایل‌های ویدئویی مشکلی وجود دارد، متقاضی می‌تواند با هیئت تحریریه مینگهویی تماس بگیرد.

۴-تمام موارد مورد نیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائه درخواست، رسمی محسوب شود. به افراد واجد شرایطِ اولیه، عموماً در خلال سه هفته پس از دریافتِ درخواست، اطلاع داده می‌شود.

اگر متقاضی در بررسی اولیه تأیید نشود یا موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا گم شده یا جعلی باشد، یا شخص در محدودۀ اعلام شده در فرم تقاضا نباشد، دراین‌صورت او پاسخ شخصی دریافت نمی‌کند.

۵- برای واجدین شرایط مقدماتی، آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان آزمون‌های مقدماتی را ترتیب خواهد داد.

تماس:

شماره تلفن: ۸۴۵۵۵۱۷۱۰۴ ۱‎+

آدرس ایمیل برای درخواست از خارج از چین: admission@feitianacademy.org    
آدرس ایمیل برای درخواست در داخل چین: feitian@minghui.org

آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان

۱۴ فوریه ۲۰۱۶

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155577.html