(Minghui.org) برداشت اعضای بدن: تجارت غیرقانونی اعضای بدن در چین، فیلم مستندی که تجارت اعضای بدن تحت مجوز دولتی در چین را افشا می‌کند و این فیلم در جشنواره فیلم در وینیپگِ کانادا توجه تماشاگران زیادی را  به خود جلب کرد.

این فیلم که جایزه پی‌بادی را به خود اختصاص داده است، در روزهای ۲۰ و ۲۱ فوریه در این جشنواره دوبار به نمایش گذاشته شد و اتاق مملو از تماشاچی بود. بسیاری از حضار مجبور شدند کل فیلم را ایستاده تماشا کنند.

دیوید ماتاس، وکیل سرشناس حقوق بشرکانادایی که در این مستند از وی نام برده شده است و پروفسور ژانگ یالینگ از دانشگاه مانیتوبا پس از اتمام نمایش فیلم، به سؤالات پاسخ دادند.

تماشاچیان نیز به غرفه تمرین‌کنندگان فالون گونگ رفتند تا مطالب اطلاع‌رسانی دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ و برداشت عضو در چین را دریافت کنند.

اتاق نمایش پر از تماشاچی بود.

تماشاچیان دادخواست محکومیت برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ تحت مجوز دولت در چین را امضا کردند.


آقای محترمی پس از تماشای فیلم گفت که آن که «تکان‌دهندۀ روح» بود و او را بسیار ناراحت کرد. او به تمرین‌کنندگان در غرفه گفت: «من به شما کمک خواهم کرد تا افراد بیشتری را پیدا کنید و از آنها می‌خواهم که برای تماشای فیلم بیایند.»

بانوی جوانی گفت: «این اقدام [برداشت اعضای بدن] بسیار شیطانی است، آن غیرقابل تحمل است. بدون توجه به اینکه نیروی شیطان ظاهراً چقدر قوی است، آنها ممکن است بتوانند مدتی فرار کنند، اما همیشه در دراز مدت نیکی برنده است.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/26/155709.html