(Minghui.org) سرمقاله اخیر هیئت تحریریه مینگهویی خواستار ارسال آثاری به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی فالون دافا در سال ۲۰۱۶ شد. وقتی شنیدم که تعدادی از تمرین‌کنندگان آثاری را ارسال کرده‌اند و موعد مقرر ۱۳ آوریل به سرعت نزدیک می‌شود، تصمیم گرفتم که افکارم را با شما مطرح کنم.

از آنجا که ما تمرین‌کننده هستیم، روز فالون دافا یک موقعیت خاص برای ما است. باید از این فرصت برای اعتباربخشی به فا استفاده کنیم و به مردم بگوییم فالون دافا چقدر فوق‌العاده و شگفت‌آور است. با نوشتن ماجراهای تزکیه‌مان و فراهم آوردن امکانی برای مردم تا بدانند دافا و استاد چقدر بزرگ هستند، مردم در آینده نگاشته‌ای از تزکیه ما خواهند داشت.

کمکِ استاد

برخی از تمرین‌کنندگان نگران مهارت‌های نوشتن خود هستند، برخی می‌گویند که آنها به اندازه کافی تزکیه نکرده‌اند یا زمان ندارند. در «کسب فا» در هنگ یین، استاد بیان کردند: «دافا را با تمام قلب خود تزکیه کنید، هیچ چیزی نمی‌تواند مهم‌تر باشد.» استاد در جوآن فالون، نیز بیان کردند: «تزکیه به تلاش خود شخص بستگی دارد، در حالی که گونگ به استاد شخص مربوط است.» احساس من این است که تا وقتی ما مایل به نوشتن این مقالات باشیم، استاد به ما کمک خواهند کرد.

تجربۀ من

به‌عنوان یک روستایی ۶۲ ساله که در حومه شهر زندگی می‌کنم، آموزش زیادی دریافت نکرده‌ام. از آنجا که احساس می‌کنم که بسیار خوش شانسم که فالون دافا را تمرین می‌کنم و استاد به ما خیلی اعطا کرده‌اند، تصمیم گرفتم با نوشتن یک مقاله مشارکت کنم. نگران مهارت‌های نوشتنم نبودم. حرف آخر این است، من می‌خواهم نهایت تلاشم را برای کمک انجام ‌دهم.

من ارسال مقاله را از سال ۲۰۱۰ شروع کردم. استاد همیشه به من کمک می‌کنند. در حین نوشتن این مقاله، امیدوارم که ماجرایم بتواند به مردم کمک کند تا درک بهتری از فالون دافا داشته باشند و نجات یابند. در روند نوشتن مقاله خیلی تحت تأثیر نیک‌خواهی استاد قرار گرفته و اشک می‌ریختم. می‌دانم که برای من نوشتن این مقالات شیوه‌ای است برای تشکر از استاد و تشکر از فالون دافا. در نتیجه کلمات به‌طور طبیعی جریان می‌یابند.

با کمک استاد و درک درست از اهمیت نوشتن مقاله‌ها، هر سه مقاله‌ ارسالی‌ام از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در هفته‌نامه مینگهویی منتشر شد. برای امسال نیز مقاله‌ای را ارسال و کمک کرده‌ام تا بیش از ۱۰ تمرین‌کننده نیز مقالات خود را نوشته و ارسال کنند.

یک فرایند پالایش

هر سال پس از ارسال مقاله برای روز جهانی فالون دافا، می‌توانم بهبود در تزکیه‌ام را احساس کنم. بُعدم پاک‌تر شده و کوشاتر می‌شوم.

اواخر سال گذشته در زمان مطالعه فا احساس خواب آلودگی می‌کردم. گاهی اوقات در طول مطالعه گروهی فا، حتی کلماتی را می‌خواندم که در جوآن فالون نبود. متوجه نبودم که این کار را انجام می‌دهم تا زمانی که تمرین‌کننده دیگری به آن اشاره کرد و واقعاً متعجب شدم. هنگام فرستادن افکار درست نیز چرت می‌زدم و دستم را عمود نگه نمی‌داشتم. شیوه‌های مختلفی را برای تغییر این وضعیت امتحان کردم ولی نتوانستم.

به محض این که آماده کردن مقاله‌ برای روز فالون دافا در سال جاری را شروع کردم، ذهنم روشن شد. پس از ارسال مقاله ناگهان در مطالعه فا و انجام تمرینات و فرستادن افکار درست بسیار بهتر شدم.

استاد برای پاکسازی، نجات و کمک به بازگشت ما به اصل‌مان بسیار فداکاری کرده‌اند. این افتخار بزرگی است که ذره‌ای از دافا باشیم که جذب اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری می‌شویم. بیایید این فرصت را گرامی بداریم و برای اعتباربخشی به فا و نجات تعداد بیشتری از مردم ماجراهای‌مان را بنویسیم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/7/156193.html