(Minghui.org) بیش از ۴۰ تمرین‌کننده فالون گونگ هنوز هم در زندان زنان مغولستان داخلی تحت شکنجه هستند. نگهبانان اغلب سایر زندانیان را با وعده کاهش دورۀ محکومیت، وادار به انجام اعمال وحشیانه و غیرانسانی علیه تمرین‌کنندگان می‌کنند.

نگهبان شیائو مئی جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن مدت زیادی دربارۀ این موضوع صحبت کرد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ نافرمان هستند و مدیریت و ادارۀ آنان بسیار سخت است. پس از این نشست، زمانی که زندانیان به سلول‌های خود بازگشتند، اول به تمرین‌کنندگان فحاشی کردند و سپس آنها را تحت شکنجه قرار دادند. هنگامی که تمرین‌کنندگان جنایات را به شیائو مئی گزارش دادند، او سعی کرد از مسئولیت شانه خالی کند و گفت: «چطور من آن را نمی‌بینم؟»

نگهبانان همه را مجبور می‌کردند تا داروی جلوگیری از فشار خون بالا مصرف کنند. هنگامی که تمرین‌کنندگان فالون گونگ حاضر به مصرف دارو نشدند، چند تن از زندانیان آنها را به کف زمین هل دادند و داروها را به‌زور به آنان خوراندند.

لیو گانگ نگهبان است و سابقه‌ای طولانی در آزار و شکنجه فالون گونگ در سایر بازداشتگاه‌های منطقه دارد. لیو به زندان زنان مغولستان منتقل شد و به‌طور خاصی بر آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان تمرکز داشته است.

لیو گانگ به سایر زندانیان فرمان داد تا عکس بنیانگذار فالون گونگ را به‌عنوان توهین روی در ورودی سرویس بهداشتی نصب کنند. اگر یک تمرین‌کننده آن را برمی‌داشت مورد ضرب و شتم زندانیان قرار می‌گرفت. هنگامی که یک تمرین‌کننده رفت تا با لیو گانگ صحبت کند، لیو به زندانیان دستور داد آن تمرین‌کننده را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

تمرین‌کننده خانم شی یومئی از نفی تمرین فالون گونگ امتناع کرد. به همین دلیل، یک زندانی او را به کف زمین انداخت و بعد داروها را به‌زور به او خوراند. بعد از آن، زندانیان در مقابل دیگران به او لگد زدند. در موارد دیگر در دفتر زندان با باتوم الکتریکی به خانم شی شوک اعمال می‌کردند.

تمرین‌کننده خانم وانگ یینگ پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زد. با یک لوله که از طریق مسیر بینی وارد معده‌اش کرده بودند، او را تحت خوراندن اجباری قرار دادند. خانم وانگ لوله را بیرون کشید. یک زندانی لوله را به‌زور به جای قبل برگرداند و با کمک یک زندانی دیگر دست‌هایش را بست. آنها ضمن فحاشی به او، با مشت و لگد به جانش افتادند.

نگهبانان به زندانیان دستور دادند تا تمام مدت حتی زمانی که تمرین‌کنندگان به توالت می‌روند بر آنها نظارت داشته باشند. آنها همچنین اجازه نمی‌دادند که تمرین‌کنندگان با یکدیگر صحبت کنند. اگر دو تمرین‌کننده درحال صحبت با یکدیگر دیده می‌شدند، هردو مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند.

زندان زنان منطقه خودمختار مغولستان داخلی:
نی رونگشیانگ (倪 融 香)، معاون سرپرست: ۸۶۴۷۱۲۳۹۶۶۶۸ ‎+
بای گویرونگ(白桂荣)، نگهبان زندان: ۸۶۱۳۸۴۷۱۰۷۹۳۲ ‎+
 (به‌منظور دانستن نام تعداد بیشتری از افراد مسئول، لطفاً به نسخه چینی مراجعه کنید)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157534.html