(Minghui.org) از زمان ایجاد آمادگی برای آزار و شکنجه فالون گونگ در سال ۱۹۹۹، تمام نهادهای اجرایی مربوط به حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) برای تهمت‌زدن و از بین بردن این تمرین، قتل ده‌ها هزار نفر و حبس میلیون‌ها نفر، به هر دری زده‌ و به هر شیوه‌ای متوسل شده‌اند.

در ذیل تعدادی از گزارش‌های اخیر مربوط به یکی از شایع‌ترین شکل‌های آزار و شکنجۀ مورد استفاده علیه تمرین‌کنندگان فالون را ارائه می‌کنیم: فرستادن آنها به مراکز شستشوی مغزی.

آقای پنگ شیائوهوی

آقای پنگ شیائوهوی اهل شهر یوئی‌یانگ، استان هونان، برای حضور در محاکمه سه تمرین‌کننده محلی در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۱۶ به آنجا رفت. در زمان ثبت نام برای ورود، یک مأمور ادارۀ ۶۱۰ محلی از او سؤالاتی را پرسید. پس از آن یک مسئول دادگاه اعلام کرد که ظرفیت دادگاه تکمیل است و در را بست.

آقای پنگ برگشت تا همراه دو  تمرین‌کننده مسن دیگر آن محل را ترک کنند، اما چند مأمور ادارۀ ۶۱۰ بازوهایش را گرفتند و او را بازداشت کردند. آقای پنگ به یک «مرکز آموزش» در روستای کوهستانی شیوهوآ فرستاده شد. این مکان در واقع یک مرکز شستشوی مغزی است.

اجبار به حضور در جلسات شستشوی مغزی

کارکنان شستشوی مغزی او را مورد تفتیش قرار دادند و در مورد تنظیم طرح دعوی‌اش علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین از او سؤالاتی را پرسیدند. آقای پنگ گفت که با حضور در دادگاه هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. او به آنها خاطر نشان کرد که تنظیم شکایت حق قانونی‌اش است.

او با بیان این مطلب که کارکنان ادارۀ ۶۱۰ با آوردن او به مرکز شستشوی مغزی قانون را نقض کرده‌اند، اعتراض خود را بیان کرد و از نوشتن نامش در پایین کاغذهای مربوط به تشریفات اداری خودداری کرد. کارکنان مرکز شستشوی مغزی به آقای پنگ گفتند که او باید در جلسات مطالعه شرکت کند و از قوانین اطاعت کند و به صحبت‌های «استاد» گوش کند.

مرکز شستشوی مغزی دو نفر را گماشت تا همواره بر آقای پنگ نظارت داشته باشند. هر روز او را مجبور کنند که در دو سخنرانی «استاد» شرکت کند. این سخنرانی‌ها بازگویی دروغ‌ها از سال ۱۹۹۹ است که به‌منظور افترا و بدنام کردن فالون گونگ ارائه می‌شود. آقای پنگ با حفظ آرامش خود حقایق آزار و شکنجه فالون گونگ را به مراقبینش گفت.

طولی نکشید که «استاد» متوجه شد که سخنرانی‌اش هیچ تأثیری بر آقای پنگ نداشته است و او شروع کرد به اصرار به آقای پنگ تا سه اظهاریه را بنویسد که در آنها ذکر می‌شد که او تمایلی برای ادامۀ تمرین فالون گونگ ندارد. او تهدید کرد که: «اگر حالا با ما همکاری نکنی، دیگران به اندازۀ من خوب نیستند و می‌توانند درد زیادی را به تو تحمیل کنند.»

گرفتن اجباری اثر انگشت

هشت روز بعد، آقای پنگ به یک کلاس برده شد. به محض ورود به کلاس، دو نفر بازوهایش را گرفتند و نفر سوم انگشت شست راستش را روی سه سند که از قبل آماده شده بود، قرار داد. او به‌شدت اعتراض کرد و به آنها گفت که اظهارات جعلی اعتباری ندارد.

پس از اینکه آنها اثر انگشت خود را به اسناد ضمیمه کردند، آقای پنگ آزاد شد.

فرستادن سه تمرین‌کننده دیگر به مرکز شستشوی مغزی

 آقای بای یین‌یینگ

در ۱۵ مه ۲۰۱۶، یان فنگون، لی یوجون و شش مأمور دیگر به منزل خانم بای یین‌ییینگ رفتند. آنها از سوی کمیته امور سیاسی و قضایی شهرستان هوارونگ و اداره ۶۱۰ برای بازداشت تمرین‌کننده فالون گونگ خانم بای، اعزام شده بودند.

در آن زمان خانم بای در منزل نبود، به همین دلیل مأموران به شوهرش دستور دادند تا با او تماس بگیرد. خانم بای به‌محض بازگشت به منزل بازداشت شد. پلیس همچنین خانه‌اش را تفتیش کرد و کتاب های فالون گونگ و سایر وسایل شخصی‌اش را توقیف کرد. آنها همچنین ۳۰۰ یوانی را که در کیف پولش یافته بودند؛ با خود بردند.

خانم بای به یک مرکز شستشوی مغزی در روستای کوهستانی شیوهوآ منتقل شد و تا ۲۶ ماه مه در آنجا حبس بود. در طول زمان حبس، مأموران به خانواده‌اش گفتند که اجازه ملاقات ندارند. پس از آزادی‌اش، پلیس به پسرش دستور داد تا فعالیت‌های مادرش را محدود کند و مطمئن شود که او با سایر تمرین‌کنندگان در ارتباط نباشد.

خانم فو فانگگوی

هفت مأمور از منطقه یوئییانگلو به منزل خانم فو فانگگوی رفتند و او را در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ به مرکز شستشوی مغزی در روستای کوهستانی شیوهوآ بردند.

آقای یانگ دائوون

آقای یانگ دائوون در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ در منزلش در شهرک ووکو، شهرستان پینگجیانگ بازداشت شد. او به مرکز شستشوی مغزی در روستای کوهستانی هنگ‌چانگ، شهرستان پینگجیانگ برده شد و به مدت چهار روز از خواب محروم بود.

او بعدها برای پنج روز دیگر به روستای کوهستانی شیوهوآ منتقل شد. کارکنان مرکز شستشوی مغزی با کتاب جلد ضخیم به صورتش ضربه ‌زدند که سبب آسیب رسیدن به پرده گوشش شد. آقای یانگ در حال حاضر در یک مرکز بازداشت در انتظار محاکمه است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157560.html