(Minghui.org) سال گذشته در شهر دیگری کار می‌کردم و اغلب از دیدگاه شخص ثالث حقایق فالون دافا را برای مردم توضیح می‌دادم.

یک نفر بود که به‌ویژه مقاومت زیادی در برابر شنیدن حقیقت فالون دافا داشت. او به من گفت که یکی از بستگانش که یک تمرین‌کنننده بود پس از آغاز آزار و اذیت در ژوئیه ۱۹۹۹ مفقود شده است.

او معتقد است که آن خویشاوندش خانواده‌اش را به این دلیل ترک کرد که نمی‌خواست پس از یادگیری فالون دافا مسئولیت خانواده‌اش را قبول کند.

من با دو مورد دیگر از تمرین‌کننندگانی که در حدود ۴ ماه بود مفقود شده بودند نیز برخوردم. خانواده‌های آنها بر این باور بودند که آنها به‌دنبال خواسته‌های خود رفته‌اند یا از خانواده‌شان دوری کرده‌اند.

من به خانواده‌های تمرین‌کننندگان مفقود شده گفتم که آزار و اذیت دافا چقدر وحشیانه است و اینکه حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون دافا را کشته و از تجارت اعضای بدن‌شان سود هنگفتی را نصیب خود کرده است. آنها سرانجام آنچه در حال وقوع بود را درک کردند و پرسیدند که آیا بستگان‌شان ممکن است به‌خاطر اعضای بدن‌شان کشته شده باشند.

به‌روزرسانی برداشت اعضای بدن

گزارش به روز شده‌ای دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن وجود دارد که براساس شواهد جمع آوری شده از چین به‌وسیلۀ سه محقق است. بر اساس این گزارش، تعداد پیوند عضو در سال بین ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار بوده است که گمان می‌رود که تعداد به ۱۰۰ هزار نزدیک‌تر باشد.

در چین، ۲۸۶۰ شهرستان با بیش از ۴۰ هزار شهرک وجود دارد. با محاسبه‌ای ابتدایی، حدود ۷۰ تمرین‌کنننده در هر شهرستان یا ۴ نفر در هر شهرک ممکن است اعضای بدن‌شان را در حالی که هنوز در وضعیت سلامت خوبی هستند خارج کرده باشند تا صنعت وحشتناک پیوند عضو چین را تغذیه کنند.

ناپدید شدن تمرین‌کننندگان

قبل از شروع آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹، میلیونها نفر از مردم با هم تمرینات را انجام می‌دادند و مطالعه می‌کردند. هیچ کسی تا کنون نامش را ثبت نکرده یا در لیست قرار نداده است. مردم لزوماً همدیگر را نمی‌شناختند.

پس از آغاز آزار و اذیت، بسیاری از تمرین‌کننندگانی که برای دادخواهی از حق تمرین فالون گونگ به پکن رفتند، در آنجا بازداشت شدند. تمرین‌کننندگان بی شماری ارتباط خود را با خانواده‌های‌شان از دست دادند و ناپدید شدند زیرا به سیستم اردوگاه‌های کار اجباری و زندان چین برده شدند.

مهم است که به آن تمرین‌کننندگان مفقود شده توجه کنیم. اگر آنها را می‌شناسیم و می‌توانیم با خانواده‌شان صحبت کنیم و به آنها کمک کنیم تا متوجه این حقیقت شوند که ممکن است برای اعضای خانواده آنها چه اتفاقی افتاده است. این کار هم برای فرد مفقودشده و هم برای خانواده او مفید است. همچنین می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای تحقیقاتِ در حال انجام برداشت اعضای بدن فراهم کند.

پیشنهاد می‌کنم که همه تمرین‌کنندگان در چین هر گونه اطلاعات درباره تمرین‌کننندگان مفقود شده را جمع‌آوری کنند و اگر زندگی تمرین‌کنننده به خطر نمی‌افتد، اطلاعات را به وب سایت مینگهویی ارسال کنند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/30/158478.html