(Minghui.org) خانمی در شهر شن‌یانگ وقتی در 14 آوریل 2017 از زندان آزاد شد، دچار جنون شده بود. خانوادۀ خانم شینگ آن‌مِی وضعیت روانی او را مرتبط با شکنجه و آزار و اذیتی می‌دانند که او طی حبس یک ساله‌اش متحمل شده است.

در 14 آوریل 2016 خانم شینگ همراه با همسر و دو فرزندش در یک رستوران محلی مشغول صرف صبحانه بودند که مأموران پلیس سر رسیدند و کل خانوادۀ او را دستگیر کردند. یکی از مأموران فاش کرد که خانوادۀ او به‌دلیل به ثبت رساندن شکایت علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین و آغازگر آزار و شکنجۀ فالون گونگ که منجر به بازداشت‌های گذشتۀ این خانواده شده است مورد هدف قرار گرفتند.

خانم شینگ، همسرش و دو فرزندشان

پسر خانم شینگ، آقای سان یینگ‌نان که فالون گونگ را تمرین نمی‌کند، یک ماه بعد آزاد شد. خواهرش، خانم سان یینگ‌یینگ که همراه با پدر و مادرش فالون گونگ را تمرین می‌کند به قید ضمانت آزاد شد و در همان روز تحت حبس خانگی قرار گرفت. این خانم جوان گفت که برادرش می‌لنگید و پس از اینکه آن دو به خانه بازگشتند در شوک روانی و نگاهش خیره مانده بود. او به خواهرش گفت که پلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. برای مدتی او جرأت نداشت از خانه خارج شود و به‌زحمت می‌توانست از پس کارهای خودش برآید.

وقتی فرزندان خانم شینگ در بازداشتگاه شن‌یانگ به ملاقات او رفتند، مادرشان به آنها گفت که به‌طور مرتب تحت شکنجه قرار گرفته است. یک بار براثر شدت ضرب و شتم دندان‌هایش شکست و از دهانش بیرون افتاد و در پی آن بلع غذا برایش مشکل و دچار سرگیجه، خستگی، تپش قلب و حالت تهوع شد. او گفت که در موقعیت دیگری دو زندانی روی پاهایش نشستند و دو زندانی دیگر بازوانش را در پشت بدنش پیچاندند که باعث شد شانه و بازوی چپش شدیداً آسیب ببیند.

در 23 فوریۀ 2017 خانم شینگ محکوم به یک سال حبس و پرداخت 5000 یوآن جریمه شد. چهار روز بعد به دخترش یک سال آزادی مشروط داده و 2000 یوآن جریمه شد. همسرش آقای سان دکان محکوم به 2 سال و شش ماه حبس و پرداخت 10 هزار یوآن جریمه شد.

وقتی خانم شینگ در آوریل 2017 آزاد شد، فرد دیگری شده بود. درحالی‌که او برای بهبودی تقلا می‌کند، همسرش کماکان در زندان بنشی به‌سر می‌برد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به 18 سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در 10 ژوئن 1999 اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق شکایات کیفری به‌ثبت می‌رسانند.

دادگاه عالی خلق چین در «سیستم ثبت نظرات اصلاحیِ» خود ادعا کرد که این سازمان ثبت و رسیدگی به تمام شکایات ارسال شده را تضمین می‌کند. این خط‌مشی جدید در 1 مه 2015 اجرایی شد.

گزارش‌های مرتبط:

محکومیت به حبس پدر و دختری بخاطر ارسال شکایت کیفری علیه جیانگ زمینمحاکمۀ پدر و دختری بخاطر شکایت از جیانگ زمینحبس یک خانوادۀ چهار نفره از شن‌یانگ بخاطر شکایت از جیانگ زمینشن‌یانگ، استان لیائونینگ: بازداشت 33 نفر در پنج ماه اول سال 2016 بخاطر مقاومت دربرابر آزار و شکنجۀ فالون گونگ