(Minghui.org) نمایشگاه بین‌المللی هنر حقیقت نیک‌خواهی بردباری در 13 الی 17 فوریه 2017 در دانشگاه بریتیش کلمبیا برگزار شد. بسیاری از دانشجویان، معلمان و کارکنان و همچنین افراد عادی از آن بازدید کردند. بسیاری از افراد تحت تأثیرِ آنچه که دیدند، دادخواستی را علیه آزار و شکنجه فالون گونگ به‌وسیلۀ حزب کمونیست، امضاء کردند.

نمایشگاه بین‌المللی هنر حقیقت نیک‌خواهی بردباری در دانشگاه بریتیش کلمبی

رِی طاهری مدرس ارشدِ این دانشگاه،‌ ضمن مشاهده دقیق نقاشی‌ها گفت که فکر می‌کند آنها باید جوایزی را به خود اختصاص دهند. او در کتاب یادداشت مهمان‌ نوشت: «همگی آثار باشکوه، قابل توجه و فراموش نشدنی هستند.»

در میان این بازدیدکنندگان، دانشجویان و ساکنان چینی تبار به چشم می‌خوردند. آنها آمده بودند که درباره فالون گونگ اطلاعاتی را کسب و مطالب مربوط به آن را نیز دریافت کنند.

بازدیدکنندگان چینی بعد از تماشای نقاشی‌ها خواستار کسب اطلاعات بیشتری درباره فالون گونگ هستند

خانمی که برای ملاقات دخترش به ونکوور آمده بود گفت که به‌ویژه برای دریافت اطلاعات فالون گونگ به آنجا آمده است. او گفت: «حزب کمونیست چین سازمانی شیطانی است. حزب فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد و به‌منظور گمراه کردن عموم در حال مخفی کردن این آزار و شکنجه وحشیانه و دروغ پراکنی است.»

شوهرش در سال 1989 در میدان تیان‌آن‌من توسط حزب تحت آزار و شکنجه قرار گرفته بود. شوهرش یک هنرمند است. او معتقد است که این نقاشی‌ها بسیار خوب هستند. او به‌ویژه به این نمایشگاه آمده بود که با تمرین‌کنندگان صحبت کند و اطلاعات بیشتری دریافت و حمایت خود را ابراز کند.