(Minghui.org) هیئت تحریریه مینگهویی از تاریخ 27 فوریه تا 13 آوریل 2017 شروع کرد به پذیرفتن مقالات ارسالی به مناسبت هجدهمین سالگرد جهانی فالون دافا.

این فرصت گرانبهای دیگری است که استاد برای تمرین‌کنندگان فالون دافای سراسر دنیا فراهم کرده‌اند تا با یکدیگر همکاری کرده و موجودات ذی‌شعور را نجات دهند. امیدوارم همه بتوایم این فرصت را ارج نهیم و از صمیم قلب مقالات‌مان را بنویسیم.

استاد بیان کردند:

«براي مريدان دافاي دورۀ اصلاح فا، آزادي شخصي هدف تزکيه نيست: وقتي شما آمديد، نجات موجودات ذي‌شعور آرمان بزرگ شما بود و آن، مسئوليت و مأموريتي است که تاريخ در اصلاح فا به دوش شما گذاشته است. بدين‌گونه تعداد زيادي از موجودات قرار است توسط شما نجات يابند. مريدان دافا! مسئوليت باشکوه خود را که در اصلاح فا به دوش شما گذاشته شده است، ناديده نگيريد و آن موجودات را نااميد نکنيد، چراکه درحال حاضر شما تنها اميد آنان براي ورود به آينده هستيد.» («وابستگی‌های بشری را رها کنید و مردم دنیا را نجات دهید» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر 3)

تعداد موجودات ذی‌شعوری که ما نجات داده‌ایم، با آنچه استاد امیدوار بوده‌اند بسیار فاصله دارد. ما امید موجودات ذی‌شعور هستیم و مسئولیت عظیمی به عهده داریم. همه باید به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم به وظیفه‌مان بهتر عمل کرده و برای نجات مردم بیشتر، استفاده بهتری از وقت و زمان داشته باشیم.

هدف ما از نوشتن مقالات این است که تجربه‌مان از زیبایي دافا را نشان دهیم تا مردم بیشتری بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. هر کدام از ما درحالی که سرشار از لطف استاد هستیم، زیبائی و قدرت دافا را مشاهده کرده‌ایم. ماجرای تزکیه هر تمرین‌کننده و روشن شدنش به فا، تجلی قدرت فا است که می‌تواند قلب مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

برای اینکه به تمام اقشار مردم کمک کنیم دافا را درک کنند، مقالات ارسالی‌مان باید مناسب و آسان باشد. باید قسمت‌های پرمعنای تزکیه‌مان را از میان تجربیات بی‌شمار انتخاب کنیم و به زبانی ساده و خالص آن را بنویسیم.

روند نوشتن یک مقاله صمیمانه همچنین روند استفاده از قلبمان برای نجات موجودات ذی‌شعور است. امیدوارم هم‌تمرین‌کنندگانم همگی بتوانند اهمیت درخواست مقالات ارسالی را درک کرده و آن را صمیمانه و به‌خوبی انجام دهند.

نجات یافتن و وارد آینده شدن، هدیه گران‌بهایی برای موجودات ذی‌شعور خواهد بود و همچنین تبدیل به بخشی از تاریخ برای نسل آینده خواهد شد تا بتوانند زیبایی دافا و رحمت استاد را بدانند.

بیایید از صمیم قلب هجدهمین سالگرد جهانی فالون دافا و بیست و پنجمین سالگرد معرفی دافای بزرگ به جهان را جشن بگیریم!