(Minghui.org) نمایشگاه هنر جن شن رن از 16 مارس تا 11 آوریل در خارکف، اوکراین، برگزار شد. این آثار حکایت از ماجراهایی دربارۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ دارد که با اصول جن شن رن (حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری) زندگی می‌کنند، حتی هنگام مواجهه با آزار و شکنجه وحشیانه به دست رژیم کمونیست در چین.

بازدید از آثار هنری و آگاهی از ماجرای پشت نقاشی.

ناتاشا که مهندس است، گفت که او از طریق این نمایشگاه مطلع شد و الهام گرفت.

ناتاشا که مهندس است، 10 سال پیش هنگام پیاده‌روی در پارک محلی، برای اولین بار دربارۀ فالون گونگ مطالبی را شنید. او گروهی از تمرین‌کنندگان را در حال مدیتیشن دید، از آنها فلایر گرفت و در اینترنت دربارۀ آن اطلاعات بیشتری را کسب کرد.

او گفت: «این نقاشی‌ها حقیقت پنهان را کاملاً آشکار می‌کنند، در مواجهه با شکنجه‌های وحشیانه، این تمرین‌کنندگان در مقابل خشونت مقابله به مثل نکرده‌اند. اگر زندگی‌شان تهدید می‌شود، قلب‌شان هنوز نیک‌خواه است.»

ناتاشا گفت که بازدید از این نمایشگاه را به دوستان خود پیشنهاد داده، نه تنها برای کسب اطلاعات، بلکه به‌خاطر الهامی که از این آثار گرفته است. «نقاشی‌ها نیک‌خواهی را در قلب مردم بیدار می‌کنند. معتقدم که راستی چیره خواهد شد، این پیامی است که بسیاری از این نقاشی‌ها انتقال می‌دهند.»

آناستازیا، دانش آموز کالج محلی که به نمایشگاه آمده بود، گفت: «حزب کمونیست واقعاً بی‌رحم است، داستان این نقاشی‌ها تکان‌دهنده است، قربانیان به تصویر کشیده شده در نقاشی‌ها با مسیحیانی که توسط امپراطوران رومی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، قابل مقایسه است.»

آناستازیا عکس‌های بسیاری از این آثار هنری گرفت تا آنها را به رسانه‌های اجتماعی ارسال و مردم را برای حضور در این نمایشگاه ترغیب کند.

بازدید دانشجویان و استادان از آکادمی پرواز اوکراین از نمایشگاه.

گروهی از دانشجویان و استادان از آکادمی پرواز اوکراین از این نمایشگاه بازدید کردند.

جولیان، عضو هیأت علمی، در مورد فالون گونگ و آزار و اذیت مطالبی را شنیده بود، اما قدردانی کرد که فرصتی برای یادگیری ژرف‌تر آن برایش فراهم شده است.

جولیان گفت: «می‌دانستم که آن تمرین مدیتیشن معنوی است، اما در مورد تاریخ و آموزه‌های آن هیچ چیزی نمی‌دانستم. در اینجا در این نمایشگاه، من دربارۀ اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری یاد گرفتم.»

او گفت: «این آثار هنری تفکر برانگیز هستند.»