(Minghui.org) خواهر همسرم فالون دافا را تمرین‌می‌کند. او درباره این تمرین تزکیه برای من و پسرم حقیقت را روشن کرد. مطالبی را که برای ما توضیح داد درک و حقایق دافا را باور کردم. مصمم شدم از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) خارج شوم، درحالی‌که پسرم بیش از حد از طریق حزب مسموم شده بود و از پذیرفتن حقیقت خودداری کرد.

به دنبال حادثه‌ای در کارخانه تولید برق عمده،‌ درحالیکه من از طریق یک اتفاق به‌ظاهر سادۀ ناچیز از آن جان سالم به در بردم، پسرم جانش را از دست داد.

حادثه

حادثه اصلی در 24 نوامبر 2016 در برج خنک‌کننده کارخانه تولید برق در استان جیانگ‌شی رخ داد. بخشی از بتن فرو ریخت و جان 74 کارگر را گرفت. شاهد این حادثه بودم و این صحنه هنوز در ذهنم تا امروز باقی‌مانده است.

من در سایت ساختمانی برج خنک کننده کار می‌کردم و با کارگر ساختمانی دیگری به‌طرف این سایت می‌رفتم. در طول مسیر، فکر ‌کردم که به کمک تعدادی از کارکنان انبار نیاز دارم و برگشتم، درحالی که همکارانم همچنان به‌طرف برج می‌رفتند.

پس از اینکه به برج رسیدم، وارد آسانسور شدم، دگمه را فشار دادم و منتظر شدم که آسانسور پایین بیاید. پس از چند دقیقه، دیدم اولین بخش آوار از برج خنک کننده به‌زمین افتاد. آنگاه کارکنان روی برج، اهرم کنترل، سیمان، فولاد و قاب مثلثی شکل همه به پایین افتادند.

به‌طرف منطقه امن دویدم. اما پس از برداشتن چند قدم، مکث کردم، زیرا خرده‌ها و تکه‌های ساختمان هنوز به پایین می‌ریختند. به‌سرعت عقب رفتم و یک گوشه چمباتمه زدم و با هر دو دستم سرم را پوشاندم. بیش از یک دقیقه ریختن بقایای ساختمان به زمین ادامه داشت. منطقه امن کاملاً ویران شده بود.

اما آسیب ندیده بودم و فقط لباسم با گردو‌خاک پوشیده شده بود. بلند شدم و در اطراف برج به‌دنبال بازماندگان گشتم. ‌توانستم تعدادی جسد را از زیر آوار بیرون بکشم، که آخرین جسد متعلق به پسرم بود. دهکدۀ ما 10 جوان را ازدست داد.

پس از تشییع‌جنازه پسرم، خواهر زنم گفت که چون از حزب خارج شده‌ام و به‌دلیل اینکه باور دارم «فالون دافا خوب است» جان سالم به‌در بردم. حقیقتاً درحال حاضر به قدرت دافا بیشتر باور دارم.

دوسال قبل، وقتی خواهرم برای اولین بار درباره اهمیت دافا صحبت کرد، کاملاً صحبت‌هایش را باور کردم. او همچنین به من گفت که اگر این عبارات را تکرار کنم: «فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است،» می‌توانم از خطر جان سالم بدر ببرم. در صحبت‌های او هیچ‌گونه شک و تردیدی ندارم.

چون پسرم از طریق حزب تحت تعلیم قرار گرفته بود، عمیقاً افکارش مسموم و به فردی ملحد تبدیل شده بود. بنابراین، قدرت دافا نمی‌توانست برای او نمایش داده شود.

با توجه به این تجربه، احساس می‌کنم زندگی فرد تضمین‌شده نیست، درحالی‌که مصیبت‌ها می‌توانند در هرلحظه اتفاق بیفتند. اما، تجربه‌ام این واقعیت را ثابت کرده است که آنچه تمرین‌کنندگان فالون دافا می‌دانند ـــ قدرت دافا برای افرادی که حقیقتاً به خوبی آن باور دارند، خود را به نمایش می‌گذارد.