(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در ترکیه نمایشگاه عکسی را با نام «سفر فالون دافا» در شهر مرسین برگزار کردند. این نمایشگاه در بزرگداشت دادخواهی مسالمت‌آمیز 25 آوریل 18 سال پیش با تجمع بیش از 10 هزار تمرین‌کننده در پکن، برگزار شد. این نمایشگاه عکس، آزار و شکنجه فالون گونگ و تلاش تمرین‌کنندگان سراسر دنیا برای صحبت علنی درباره آن را نشان داد.

مردم زیادی تحت تأثیر عکس‌ها قرار گرفتند و دادخواست خاتمه این آزار و شکنجه و خصوصاً برداشت عضو اجباری از بدن تمرین‌کنندگان زندانی فالون گونگ با مجوز دولتی را امضاء کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرینات را نمایش می‌دهند.

خانمی دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء می‌کند.

آقای فوزی اریلماز که در انجمن هنری آیسل کار می‌کند گفت که عکس‌ها به لحاظ بصری تأثیر قوی را ایجاد می‌کنند.

آقای فوزی اریلماز که در انجمن هنری آیسل کار می‌کند گفت که عکس‌ها بسیار متقاعدکننده هستند و به لحاظ بصری تأثیر قوی ر ا ایجاد می‌کنند. او گفت که از آنچه تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای آینده بشریت انجام داده‌اند قدردانی می‌کند.

خانم سعادت کانر نیز که در انجمن هنری آیسل کار می‌کند گفت همزمان با دنبال کردن حرکات تمرینات، ذهنش عاری از افکار منفی بود و احساس آرامش می‌کرد. او گفت که فکر می‌کند حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری اصولی است که همه باید از آن پیروی کنند.

خانم گلگون سیگر و شوهرش در نمایشگاه عکس

خانم گلگون سیگر از نمایشگاه عکس بازدید کرد و به تمرین‌کننده فالون گونگ گفت: «من 12 سال پیش در نیویورک درباره فالون دافا شنیدم. در آن زمان زبان انگلیسی‌ام خیلی خوب نبود در نتیجه چیز زیادی از فلایرها متوجه نشدم. وقتی روی دعوتنامه نمایشگاه، فالون دافا را دیدم، با عجله به شوهرم گفتم. از طریق اینترنت متوجه شده‌ام که آزار و شکنجه وحشیانه و برداشت عضو همچنان در جریان است. چه فاجعه‌ای! یک جرم عظیم! خیلی وحشتناک است!