(Minghui.org) نمایشگاه بین‌المللی هنر جِن، شَن، رِن اخیراً در هالمستاد، شهر بندری در جنوب غرب سوئد، برگزار شد. این شهر همچنین میزبان مسابقه قایق‌رانی تال‌شیپ 2017 بوده است، بنابراین بسیاری از طرفداران این مسابقه نیز از این نمایشگاه هنر بازدید کردند.

نمایشگاه بین‌المللی هنر جِن، شَن، رِن از 29 ژوئن الی 2 ژوئیه در هالمستادِ سوئد برگزار شد.

در اولین روز نمایشگاه، یکی از داوطلبانِ سازمانِ عفو بین‌الملل به این گالری آمد. او بعد از معرفی مختصر نمایشگاه از سوی یکی از راهنمایان، تمام تابلوها را بادقت تماشا کرد. سپس با یک تمرین‌کننده فالون گونگ (فالون دافا) صحبت کرد که در چین زندانی و شکنجه شده بود.

او که داوطلبانه با سازمان عفو بین‌الملل همکاری می‌کرد، درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه آن در چین شنیده بود، اما جزئیات زیادی درباره آن نمی‌دانست. پس از اطلاع از واقعیت‌های بسیار زیاد درباره این آزار و شکنجه شوکه شد. او اظهار کرد که حزب کمونیست چین غیرمنطقی است و گفت که این اطلاعات را به خانواده و دوستانش خواهد داد تا درباره فالون گونگ بیشتر بدانند.

او روز بعد با مقداری شکلات برگشت تا از داوطلبانی که با این نمایشگاه همکاری می‌کردند، تشکر کند.

چهار مرد جوان از برزیل.

چهار ملوان جوان از برزیل که در مسابقه قایق‌رانی تال‌شیپ شرکت کرده بودند، در زمان استراحت خود از این نمایشگاه دیدن کردند. آنها مؤدبانه به معرفی تابلوها گوش دادند و درباره تابلوها به زبان پرتغالی با هم صحبت ‌کردند. وقتی معرفی تابلوها به بخش آزار و شکنجه فالون گونگ در چین رسید، آنها سکوت کردند و شوکه شده بودند.

پس از معرفی تابلوها از سوی راهنمایان، آنها با تمرین‌کننده‌ای صحبت کردند که در چین زندانی شده بود. قبل از ترک کردن نمایشگاه، یکی از این ملوانان آن تمرین‌کننده را درآغوش گرفت و گفت که آنها از فالون گونگ حمایت می‌کنند.

دو مرد جوان از اُردن.

این نمایشگاه بازدیدکنندگانی خارجی از اردن، لهستان، سوریه و دانمارک نیز داشت؛ بازدیدکنندگانی شامل ملوانان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و غیره.

در آخرین روز برگزاری نمایشگاه، بسیاری از مهمانانِ قبلی دوباره به این گالری آمدند و اظهار کردند که می‌خواهند مجدداً از این نمایشگاه دیدن کنند.

بسیاری از مهمانان در دفترچۀ نظرات بازدیدکنندگان از سازمان‌دهندگان این نمایشگاه تشکر و ابراز احساسات کردند. بیش از 300 تن از مهمانان دادخواستی علیه قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین را امضاء کردند.