(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از منطقه ونکوور در دو جشنواره به مناسبت روز کانادا شرکت کردند. یکی راهپیمایی جشنواره سالمون در ریچموند در 1 ژوئیه و دیگری در راهپیمایی روز کانادا در ونکوور در روز 2 ژوئیه بود.

حضور تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دو نمایشگاه به مناسبت روز کانادا

تمرین‌کنندگان شامل گروه مارش تیان گوئو، گل لوتوس برروی تخت روان، نوازندگان طبل کمری و ‌نمایش تمرینات آرام و ملایم فالون گونگ بود.

جف واک از ریچموند گفت که راهپیمایی امروز را بخاطرِ چند فرهنگی بودنش دوست دارد که باعث می‌شود او به کانادا افتخار کند. او گفت که درباره فالون گونگ بسیار خوب می‌داند و تمرین‌کنندگان را در رویدادهای عمومی گذشته دیده است.

جف گفت: «این کشوری آزاد است. مردم می‌توانند آزادانه اعتقاد خود را تمرین کنند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ می‌توانند از این آزادی لذت ببرند. ما همه کانادایی‌ها هستیم.»

استیو کارتر، افسر نیروی هوایی، گفت که او نیز برنامه‌های فالون گونگ را دوست دارد. استیو گفت: «آنها [تمرین‌کنندگان فالون گونگ] هر ساله به رژه می‌آیند و بخشی از کانادا هستند.»

باب کاروِن نیز خوشحال بود که می‌دید فرهنگ چینی توسط گروه فالون گونگ نمایش داده می‌شود. «آنها بخشی از جامعه ما هستند. از آنها برای این اجرا که شادی و سرور را برای ما به ارمغان می‌آورد، سپاسگزارم.»

چند گردشگر چینی با دیدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در فعالیت‌های عمومی ابراز شگفتی کردند، زیرا تمرین‌کنندگان در چین به دلیل نفی نکردن ایمان‌شان با دستگیری و زندانی شدن دست به گریبان هستند.

بانویی فریاد زد: «بسیاری از مردم در اینجا فالون گونگ را تمرین می‌کنند!» او دوستانش را که در یک فروشگاه مشغول خرید بودند صدا زد تا بیرون بیایند و اجرای تمرین‌کنندگان را ببینند.

مرد چینی محترم دیگری از کل گروه فالون گونگ فیلم ویدئویی گرفت و سپس از طرف دیگر خیابان نیز همین کار را کرد و گفت:«باید تمام این مراسم دیده شود. من این را به دوستانم در چین نشان خواهم داد.»

یک زوج سالخورده چینی از تمرین‌کنندگان چندین عکس گرفتند. شوهر گفت: «من نمی‌توانم تصور کنم که این تعداد زیاد تمرین‌کننده فالون گونگ در اینجا وجود دارند.» همسرش اظهار داشت: «در چین دیدن این صحنه غیرممکن است. آنها در اینجا آزادی دارند!» این زوج گفتند که آنها فلایرهای فالون گونگ را برمی‌دارند تا برای دوستان‌شان به چین ببرند.