(Minghui.org)  در مارس 2015، خانم فو یانفی به‎خاطر صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ، به‎دست مأموران پلیس شهر چانگچون دستگیر و به سه سال حبس محکوم شد و در حال حاضر در بخش دهم زندان زنان استان جیلین زندانی است.

خانم فو در طول دوران حبسش، بارها به‎خاطر امتناع از نفی فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفت. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از اصول حقیقت، نیک‎خواهی، بردباری پیروی می‌کند.

در پایان سال 2017، خانم فو به علت آزار و اذیت‎های مکرر، وزن زیادی را از دست داده و اغلب از هوش می‎رفت. نگهبان بی از بخش دهم ادعا کرد خانم فو وانمود می‎کند که از هوش رفته و او را بیشتر شکنجه می‎کرد. او دو بار به تخت قفل و زنجیر شد.

این نوع شکنجه شامل بستن هر دو دست و پا به تخت بود. خانم فو نمی‎توانست حرکت کند یا غذا بخورد و برای ساده‎ترین چیزها، مثل استفاده از توالت، به کمک نیاز داشت.

بازآفرینی شکنجه: قفل و زنجیر شدن به تخت

نگهبانان یکی از زندانیان به نام لیان شیژن را برای نظارت همیشگی بر خانم فو گمارده بودند. لیان همچنین مسئول غذا دادن و لگن گذاشتن برای خانم فو بود.

لیان از این بابت ناراحت بود و خشمش را برسر خانم فو خالی می‎کرد. در دسامبر 2017، او دو بار خانم فو را تحت ضرب و شتم قرار داد. همچنین صورت و گردن خانم فو را خراشید و زخم کرد.

هنگامی که خانم فو از «نظارت شدید» آزاد شد، او به مِنگ، رئیس بخش دهم، درباره آزار و اذیتی که متحمل شده بود شکایت کرد. مِنگ خانم فو را نادیده گرفت.

رئیس زندان استان جیلین، مردی است به نام «آن». رئیس بخش دهم مِنگ، و معاون رئیس زو است. هر دوی آنها خانم هستند.

مقالات مرتبط:بچه هشت ساله بی‎صبرانه منتظر مادرش است که به‎خاطر انجام تمرین فالون گونگ حبس استخانمی محبوس، اهل جیلین، هر روز مجبور است بر روی صندلی کوچک بنشیند8. [شهر چانگچون، استان جیلین] خانم فو یانفی تحت آزار و شکنجه قرار گرفت