(Minghui.org) برنامه موسیقی در آکادمی هنر فی ‌تیان و گروه موسیقی در کالج فی ‌تیان در حال پذیرش فرم‌های درخواست‌ دانشجویان است.

الزامات

متقاضیان باید دانشجویانی دارای تخصص در موسیقی باشند، تمرین‌‌کنندۀ فالون گونگ یا از خانوادۀ تمرین‌کنندگان باشند و پتانسیل لازم برای اینکه تمرین‌کننده فالون گونگ شوند را داشته باشند. همه دانشجویان باید سالم باشد.

شرایط سنی: حداقل سن ۱۵ سال است و برای آنهایی که به‌طور استثنایی دارای شرایط خوبی هستند، ۱۳ تا ۱۴ سال نیز قابل قبول است.

الزامات حرفه‌ای:

برنامه موسیقی: مهارت موسیقی در هنرستان حداقل سطح مقدماتی.

گروه موسیقی: مهارت موسیقی در کالج موسیقی حداقل سطح مقدماتی.

آلات موسیقی:

به نوازندگان ماهر در آلات موسیقی زیر نیازمندیم: ویولن، ویولا، ویولن‌سل، کنترباس، فلوت، چنگ، ابوا، باسون، شیپور فرانسوی، ترومبون (نوعی شیپور)، ساز چینی پیپا، ارهو.

موارد در فرم استخدام:

۱- هر متقاضی باید یک رزومه کلی، رزومه حرفه‌ای، تجربه تزکیه فردی یا خانوادگی را ارائه دهد.

رزومه کلی باید شامل نام متقاضی، جنسیت، سن، تاریخ تولد، محل تولد، قد، وزن، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تلفن باشد.

۲- عکس‌های ارسالی اخیراً گرفته شده باشند (در ماه گذشته)؛ تمام‌بدن، تمام‌رخ.

۳- آخرین ویدئوی آزمون گزینش هنری: در صورتی که در آپلود فایل‌های ویدئویی مشکلی وجود دارد، متقاضی می‌تواند با هیئت تحریریه مینگهویی تماس بگیرد.

۴- تمام موارد مورد نیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائه درخواست، رسمی محسوب شود. به افراد واجد شرایطِ اولیه، عموماً در خلال سه هفته پس از دریافتِ درخواست، اطلاع داده می‌شود.

اگر متقاضی در بررسی اولیه تأیید نشود یا موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا موارد کامل نباشند یا جعلی باشد، یا شخص در محدودۀ شرایط اعلام شده در فرم تقاضا نباشد، دراین‌صورت او پاسخی دریافت نمی‌کند.

۵- برای واجدین شرایط مقدماتی، آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان آزمون‌های مقدماتی را ترتیب خواهد داد.

تماس:

شماره تلفن: 8230-796-845 1+

آدرس ایمیل برای درخواست از خارج از چین: admission@feitianacademy.org    

آدرس ایمیل برای درخواست در داخل چین: feitian@minghui.org

آکادمی هنر فی تیان و کالج فی تیان

22 ژانویه 2018