(Minghui.org) بانویی که به‌خاطر ایمانش زندانی شده بود، به کار سختِ ِاجباریِ خواسته‌شده از او در زندان اعتراض کرد و در پاسخ فقط مورد ضرب‌وشتم و خوراندن اجباری قرار گرفت. خانواده‌اش به مسئولین زندان هشدار دادند که از حق خود برای شکایت از آنها به‌دلیل سوءرفتار با زندانیان استفاده می‌کنند.

خانم ژو یافانگ در 13 نوامبر 2014 به‌خاطر صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست چین، دستگیر شد؛ فالون گونگ یک تمرین ذهن و بدن بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است.

این بانوی 49 ساله، ساکن شهر لینگ‌یوآن، در اوت 2015 به شش سال حبس محکوم و درخواست تجدیدنظرش پس از مدت کوتاهی رد شد. او در اوایل سال 2016 به زندان زنان استان لیائونینگ منتقل شد.

خانم ژو مجبور شد هر روز بدون دریافت دستمزد بیش از 15 ساعت کار سخت و برده‌وار انجام دهد. او قبل از اینکه در اعتراض به این سوءرفتار دست به اعتصاب غذا بزند، حدود یک سال و شش ماه این وضعیت را تحمل کرد. مسئولین زندان در واکنش، دست به بدرفتاری بیشتر زدند. او خواست که از او عذرخواهی شود، اما هرگز چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

ضرب‌وشتم وحشیانه در طول اولین اعتصاب غذا

در 5 ژوئیه 2017 از زندان با خانواده خانم ژو تماس گرفتند و گفتند که او به‌مدت هفت روز در اعتصاب غذا بوده است.

عزیزانش روز بعد با عجله به زندان رفتند. رئیس بخش ژائو به‌طور خلاصه برای‌شان تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده است. خانم ژو از انجام کار اجباری اجتناب کرد، بنابراین آنها او را به سلول انفرادی فرستادند و ژو در واکنش دست به اعتصاب غذا زد.

خانم ژو به خانواده‌اش گفت که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و سراسر بدنش کبود شده است. ژائو این ادعا را انکار کرد و گفت که تا به حال او را مورد ضرب‌وشتم قرار نداده‌اند.

ازآنجا که خانم ژو بسیار لاغر و ضعیف بود، خانواده‌اش از او خواستند دست از اعتصاب غذا بردارد و او موافقت کرد.

خوراندن اجباری در طول دومین اعتصاب غذا

مسئولین زندان در 4 ژانویه 2018 مجدداً با خانواده خانم ژو تماس گرفتند و گفتند که او دوباره دست به اعتصاب غذا زده است. عزیزان او روز بعد به زندان رفتند و متوجه شدند که خانم ژو را به‌خاطر اجتناب از انجام کار اجباری، وادار کرده‌اند بیش از 10 ساعت در روز بایستد.

این بار خانم ژو از اعتصاب غذا دست برنداشت.

خانواده خانم ژو در 8 ژانویه دوباره به زندان رفتند و ژو به آنها گفت: «من مورد سوءرفتار قرار می‌گیرم. رئیس بخش ژائو و رئیس تیم باید از من عذرخواهی کنند. من هیچ قانونی را نقض نکرده‌ام و مجرم نیستم. حاضر نیستم کار سخت و برده‌وار در اینجا را انجام دهم.»

ژائو گفت: «هرگز از او عذر‌خواهی نمی‌کنم! اگر از خوردن غذا اجتناب کند، او را تحت خوراندن اجباری قرار می‌دهیم!»

ژائو اقدام به تهیه فرمی کرد، در آن ذکر شده بود که خانواده خانم ژو از حق خود چشم‌پوشی می‌کنند و از آنها خواست فرم را امضاء کنند. آنها متوجه عواقب احتمالی خوراندن اجباری شدند و قاطعانه از امضای آن خودداری کردند.

وقتی آنها در 16 ژانویه به زندان بازگشتند، خانم ژو در بیمارستان بود، درحالی‌که لوله خوراندن اجباری را در بینی‌اش قرار داده بودند. خانواده‌اش متوجه شدند که دستان او را در پشتش دست‌بند زده‌اند. او بسیار ضعیف به‌نظر می‌رسید.

آنها بلافاصله از مسئولین زندان درخواست کردند که ژو را به‌قید ضمانت پزشکی آزاد کنند، اما درخواست‌شان رد شد.

این خانواده در 23 ژانویه با یک بیانیه کتبیِ آماده، به زندان مراجعه کردند. در این بیانیه سوءرفتار با خانم ژو از سوی نگهبانانِ زندان به‌تفصیل شرح داده شده بود. آنها این سند را به رئیس بخش ژائو دادند و درخواست ملاقات با ژو را کردند.

ژائو به آنها اجازه ملاقات نداد و فقط اجازه داد به‌صورت تلفنی با ژو صحبت کنند.

خانم ژو گفت که او چند روز پیش به اعتصاب غذایش پایان داده است. خانواده‌اش به او یادآوری کردند نام نگهبانان و زندانیانی که احتمالاً در باقی دوره حبسش با او بدرفتاری می‌کنند را یادداشت کند. آنها به او اطمینان دادند که عاملان این آزار و اذیت را به پای میز محاکمه می‌کشانند.

گزارش‌ها‌ی مرتبط:

به‌تعویق افتادن مجدد دادگاه: وکیل دادگاه شهر چائویانگ را به جعل مدرک علیه یک تمرین‌کننده متهم می‌کند

وکیلِ خانم ژو یافانگ: «این مدرک برای بدنام کردن موکلم جعلی است»