(Minghui.org) «آرام»، «راحت» و «رها» بیشترین نظراتی بود که از کارمندان اداره امنیت اجتماعی پس از یاد گرفتن تمرینات فالون گونگ در 23 فوریه 2018 شنیده شد.

این رویداد آموزش رایگان توسط خانم مونیکا واسکوئز ترتیب داده شد که نماینده اداره امنیت اجتماعی است و تمرینات توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ مکزیکو سیتی آموزش داده شد. بیش از 30 کارمند دولتی در این کارگاه آموزشی شرکت کردند.

کارمندان اداره امنیت اجتماعی در 23 فوریه 2018 در کارگاه آموزشی رایگانی، تمرینات فالون گونگ را یاد می‌گیرند.

طبق گفته خانم واسکوئز، کارمندان اداره امنیت اجتماعی که امکان استفاده از مراقبت‌های بهداشت و سلامت و سایر مزایا را برای شهروندان فراهم می‌کنند، تحت فشار بسیار زیادی هستند. آنها غالباً بیش از حد معمول کار می‌کنند و به دنبال راهی می‌گردند تا از این فشار رها شوند.

خانم واسکوئز پس از آشنا شدن با مزایای فالون گونگ، تمرین‌کنندگان محلی را دعوت کرد تا این تمرین را معرفی و درباره آزار و شکنجه جاری این تمرین در چین صحبت کنند و تمرینات را به کارمندان آموزش بدهند.

خانم جوانی گفت که پس از یاد گرفتن تمرینات، صلح و آرامش را احساس کرده بود. او تصمیم گرفت فالون گونگ را به مادرش معرفی کند و گفت: «او خیلی به این تمرین علاقه‌مند خواهد شد!»

مردی گفت که در طول تمرین دوم تمرین ایستاده فالون، گرمایی را در دستانش احساس کرده و پس از آن آرام شده بود.

خانم دیگری گفت که پس از انجام تمرینات احساس بسیار راحتی داشت و گرفتگی کمرش «باز شد».

کارمندان شرکت‌کننده در این رویداد علاقه‌مند شدند که بیشتر با این تمرین آشنا شوند و بسیاری از آنها گفتند که مایلند در گروه تمرین محلی شرکت کنند.