(Minghui.org) بانویی که به‎خاطر ایمانش در زندان دوران محکومیتش را می‌گذراند، پس از اینکه مجبور شده بود در وضعیت گرسنگی ثابت باقی بماند، دچار سوء تغذیه شده است.

خانم جی جیه، ۶۰ ساله، معلمی در مدرسه راهنمایی یانگچیائو در شهرستان لینچوان بود. او در 5 آوریل 2015 به‎خاطر توزیع مطالبی که آزار و اذیت فالون گونگ به‎دست رژیم کمونیست چین را افشاء می‎کرد دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است.

خانم جی بعدها به زندان زنان استان آنهویی فرستاده شد، هرچند مدت دقیق حبسش هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

نگهبانان زندان خانم جی را مجبور کردند بدون دستمزد کار کند. آنها همچنین زندانیان جنایی را به ضرب و شتم خانم جی تحریک می‎کردند، با این وعده که مدت زمان دوره حبسشان کاهش خواهد یافت. دندان‎های خانم جی به علت ضرب و شتم لق شدند، و برای هر وعده غذایی فقط 20 دقیقه مهلت داشت. او هیچوقت قادر نبود غذایش را تمام کند.

خانم جی از خرید مواد غذایی اضافی با پول خودش نیز محروم بود. در نتیجه همیشه گرسنه بود.

خانواده‌اش در این فکر هستند که علیه زندان شکایت کنند.