(Minghui.org) تمرین‎کنندگان فالون گونگ در 20 ژوئیه «رویداد اطلاع‎رسانی» در میدان هیزدوسلاو در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی برگزار کردند تا سطح آگاهی افراد درباره آزار و شکنجه تمرین معنوی و مدیتیشن توسط رژیم کمونیست در چین را افزایش دهند.

بسیاری از عابران پیاده درباره فالون گونگ یاد گرفتند و دادخواست برای پایان دادن به آزار و شکنجه در چین را امضاء کردند.

«رویداد اطلاع‎رسانی» در میدان هیزدوسلاو در براتیسلاوا، 20 ژوئیه

رهگذران دادخواست مبنی بر محکوم کردن آزار و شکنجه در چین را امضاء می‎کنند.

گروهی از تمرین‌کنندگان در بعدازظهر آن روز در میدان مدیتیشن کردند و آرامش را به صحنه آوردند و علاقه برخی از عابرین پیاده را جلب کردند.

اعتراض مسالمت‎آمیز 12 ساعته در مقابل سفارت چین در براتیسلاوا در 19 ژوئیه

تمرین‎کنندگان همچنین در 19 ژوئیه در مقابل سفارت چین در براتیسلاوا، اعتراض مسالمت‎آمیز 12 ساعته برگزار کردند.

اعتراض مسالمت‎آمیز در براتیسلاوا از فعالیت مشابهی در لندن الهام گرفت، جایی که تمرین‎کنندگان فالون گونگ بیش از 16 سال در مقابل سفارت چین به‎طور ۲۴ ساعته حضور دارند. تمرین‎کنندگان در اسلواکی از دسامبر 2004 تاکنون، هر پنج شنبه اعتراض دو ساعته‌ای در مقابل سفارت چین برگزار کرده‌اند.