(Minghui.org) گروه مارش تیان گوئو در تاریخ ۱۴اکتبر۲۰۱۹ در هفتادوپنجمین راهپیمایی روز کلمبوس در نیویورک شرکت کرد. حدود ۴۰ هزار شرکت‌کننده در خیابان اصلی پنجم از خیابان از خیابان ۴۴ تا ۷۲ راهپیمایی کردند و تقریباً یک میلیون تماشاگر داشتند. راهپیمایی روز کلمبوس در نیویورک بزرگترین جشن در جهان براساس فرهنگ ایتالیایی و آمریکایی است و متشکل از گروه‌های اجتماعی‌، گروه‌های‌ راهپیمایی، تخت‌های روان، رقص‌های قومی و سایر اجراها است. گروه مارش تیان گوئو با موسیقی قدرتمند و لباس‌های سنتی‌شان توجه تماشاگران را به خود جلب کرد.

گروه مارش تیان گوئو در ۱۴اکتبر۲۰۱۹ در هفتادوپنجمین راهپیمایی روز کلمبوس در نیویورک شرکت کرد.

درحالی‌که گروه مارش تیان گوئو عبور می‌کرد، تماشاگران با هلهله و شادی به گرمی از آن استقبال کردند. بسیاری از افراد گروه را مورد تحسین قرار می‌دادند و فریاد می‌زدند: «فوق‌العاده است!» «عالی است!» و «فالون دافا!» چند نفر گروه موسیقی را تشویق می‌کردند.

خانم ژو، مدیر گروه مارش، گفت: «برای ما مایه خوشحالی است که به این جشن بزرگ ملحق شویم و زیبایی‌های فالون دافا را برای همه مردم دنیا به ارمغان بیاوریم. مردم ایتالیایی عاشق موسیقی هستند. ما از طریق موسیقی‌‌مان تعطیلات را با آنها جشن می‌گیریم.»