(Minghui.org) نمایشگاه بین‌المللی هنر جن شن رن (حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری) از ۲ تا ۳۰اکتبر۲۰۱۹، در خانه موزه لوپ دو وگا در مادرید برگزار شد. بسیاری از افراد تحت تأثیر نقاشی‌های زیبا و اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون دافا قرار گرفتند که در آثار هنری متجلی بودند.

در این نمایشگاه، نقاشی‌های با رنگ روغن و آبرنگ، از ۱۲ هنرمند که فالون دافا را تمرین می‌کنند، به نمایش گذاشته شد. آثار آنها زیبایی معنوی و ساختار مدیتیشن این تمرین و روحیه شکست‌ناپذیر تمرین‌کنندگان در برابر آزار و اذیت اعمال‌شده به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را نشان می‌دهند. بسیاری از مردم از صمیم قلب ابراز کردند که در آرزوی پایان یافتن آزار و اذیت هستند.

بیش از ۲۰۰۰ نفر از نمایشگاه بین‌المللی جن شن رن بازدید کردند که در خانه موزه لوپ دو وگا در مادرید در تاریخ ۲ تا ۳۰اکتبر۲۰۱۹ برگزار شد.

دانش‌آموزان و معلمان یک مدرسه محلی از این نمایشگاه بازدید و درباره آزار و شکنجه فالون دافا اطلاعات کسب کردند.

بسیاری از افراد در دفتر مخصوص میهمان نظرات‌شان را نوشتند. خانم آمالیا شاکتی نوشت: «نقاشی‌های شگفت‌انگیز قلبم را تحت تأثیر قرار دادند. این موضوعی واقعاً مهم است. این آثار هنری شرافت سرشت انسانی را نشان می‌دادند که در‌حال تعالی‌یافتن و بالندگی است. این تجربه‌ای زیبا و تکان‌دهنده قلب است!»

خانم ماریا خوزه نوشت: «امیدوارم که مردم به‌زودی درباره این آزار و اذیت اطلاعات کسب کنند و این فاجعه دیگر هرگز اتفاق نیفتد!»

بازدید‌کننده دیگری نوشت: «این نمایشگاه احساسات را به سطح بالاتری می‌رساند و پیام صلح و هماهنگی را ترویج می‌کند.»