(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ۷دسامبر۲۰۱۹، در مرکز خرید مشهور واقع در مرکز شهر ژنو فعالیت‌هایی را برگزار کردند. آنها این تمرین معنوی باستانی را معرفی و درباره آزار و اذیت اعمال‌شده به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) برای عموم اطلاع‌رسانی کردند. آنها همچنین در اعتراض به آزار و اذیت امضاهایی را جمع‌آوری کردند.

چند نفر دادخواست علیه آزار و شکنجه امضاء کردند.

تمرین‌کنندگان در تاریخ ۷دسامبر۲۰۱۹، در مرکز شهر ژنو فالون گونگ را به مردم معرفی کردند.

خانمی بعد از اینکه دادخواست را امضاء کرد، گفت: «ما از شما حمایت می‌کنیم. باید به این کارتان انجام دهید! اگر ما امروز از تلاش‌های شما پشتیبانی نکنیم، ممکن است فردا این ما باشیم که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیریم.»

درحالی‌که تمرین‌کننده‌ای درباره آزار و شکنجه صحبت می‌کرد، یک دانشجوی چینی به او گوش می‌داد. او گفت که می‌ترسد زیرا فالون گونگ در چین ممنوع است. تمرین‌کننده مزبور به او گفت که ح.ک.چ برای بدنام‌کردن فالون گونگ تبلیغاتی را پخش می‌کند.

این تمرین‌کننده همچنین درباره خودسوزی صحنه‌سازی‌شده در میدان تیان‌آن‌من به او گفت که دلیلش این بود تا فالون گونگ را محدود کرده و نفرت مردم را علیه آن تحریک کنند. دانشجو وحشت‌زده شده بود: «هرگز این موضوع را نشنیده‌ام. از این پس، نمی‌ترسم. فالون دافا خوب است!»

مردی در دهه ۵۰ چند سؤال درباره فالون گونگ پرسید و گفت که تمایل دارد این تمرین را بیاموزد. هنگامی که درباره آزار و اذیت اعمال‌شده به دست ح.ک.چ، به‌ویژه برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ مطلع شد، بلافاصله دادخواست در اعتراض به این قساوت‌ها را امضاء کرد.