(Minghui.org) برخی از تمرین‌کنندگان در گذر از سد سانسور اینترنت در چین، با مشکل روبرو شده‌اند. می‌خواهم برخی از درک‌هایم را دربارۀ این موضوع به اشتراک بگذارم.

من قبلاً بعد از کار و شب تا دیر وقت، اغلب وب‌سایت مینگهویی و سایر وب‌سایت‌ها را مرور می‌کردم تا از اخبار بدون سانسور دربارۀ چین مطلع شوم. سپس افکار درست می‌فرستادم و می‌خوابیدم. در نتیجه، فرصتی برای مطالعه فا یا انجام تمرینات نداشتم.

سانسور اینترنت به‌عنوان بخشی از آزار و اذیت فالون گونگ به دست رژیم کمونیستی است، اما من معتقدم که اگر به‌شدت مشغول گشت و گذار در اینترنت شویم، نیروهای کهن ممکن است از این وابستگی سوء‌استفاده و اینترنت را مسدود کنند.
به درک من، مرور وب‌سایت مینگهویی به خودی خود وابستگی نیست، زیرا این محلی برای خواندن سخنرانی‌های جدید استاد، به اشتراک گذاشتن تجربیات تزکیۀ ما با یکدیگر و افشای آزار و شکنجه بی‌رحمانه است.

اما اگر وقت زیادی را صرف آن کنیم، هیچ فرصتی برای مطالعه فا، انجام تمرینات یا روشن‌کردن حقایق باقی نمی‌ماند و این مشکل بزرگی خواهد بود، زیرا این سه، مهمترین کارهایی هستند که تمرین‌کنندگان باید انجام دهند.

به‌طور مشابه هیچ مشکلی وجود ندارد که تمرین‌کنندگان برای آگاهی از امور جاری به مرور مقالات خبری بپردازند. اما این اشتباه خواهد بود اگر وقت زیادی را صرف این کار کنیم.

بیشتر مقالات خبری برای عموم مردم در نظر گرفته شده است. اگر ما مشغول برخی از وقایع اجتماعی شویم، نیروهای کهن ممکن است از این مسئله به‌عنوان بهانه‌ای برای انسداد بیشتر اینترنت استفاده کنند.

اگر ما وابستگی خود را به مرور وب‌سایت‌ها رها کنیم و از  زمان خود به‌خوبی استفاده کنیم تا سه کار را انجام دهیم، معتقدم اینترنت بدون انسداد باقی خواهد ماند.