(Minghui.org) در 22نوامبر2019 نمایشگاه هنر جن شن رن (حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری) در دانشگاه استنفورد برگزار شد. این نمایشگاه توسط انجمن فالون دافای دانشگاه در ساختمان قدیمی باشگاه یونیون برگزار شد.

در این نمایشگاه 13 تابلوی نقاشی – که همگی توسط تمرین‌کنندگان نقاشی شده بودند - دربارۀ فالون گونگ و تمرین‌کنندگان فالون گونگ و همچنین شجاعت خدشه‌ناپذیر آنها در مقابله با آزار و شکنجۀ وحشیانۀ حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه هنر جن شن رن در ساختمان قدیمی باشگاه یونیون دانشگاه استنفورد برگزار شد.

نقاشی با نام پیمان، موجودات الهی را نشان می‌دهد که عهد بستند تا خالق را دنبال کنند و برای اصلاح فا به دنیای بشری پایین آمدند.

دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و گردشگران نقاشی‌ها را تماشا کردند.

در بین بازدیدکنندگان دانشجویان چینی وجود داشتند. برخی از آنها پس از مشاهدۀ نقاشی‌ها پرسش‌های بسیاری درخصوص قلمرو الهی و بازپیدایی مطرح کردند. برخی گفتند که از این آثار هنری الهام گرفتند.

یکی از دانشجویان استنفورد شش سال در چین تحصیل کرده بود. او در چین دربارۀ فالون گونگ شنیده بود، اما فقط پس از مشاهدۀ این نقاشی‌ها از آزار و شکنجۀ وحشیانۀ ح.ک.چ مطلع گردید.

زن و شوهری از ایالت‌ دیگری که به دیدن دخترشان در استنفورد آمده بودند، شرح تمام نقاشی‌ها را به‌دقت خواندند. آنها گفتند که هر صحنه ماجرای مهمی در پشتش دارد و اینکه این ماجراها اغلب در تمام اخبار جهان به فراموشی سپرده شده است. آنها اضافه کردند که از شجاعت و پایداری تمرین‌کنندگان شگفت‌زده شدند.