(Minghui.org) داوطلبان مرکز خدمات ترک حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) در سیدنی در 10اکتبر2020 میلادی برای دادخواست «پایان دادن به ح‌ک‌چ » در میدان تالار شهر سیدنی اقدام به جمع‌آوری امضاء کردند.

در خیابان جورج به‌دلیل قرنطینه ناشی از پاندمی ویروس ح‌ک‌چ ازدحام گردشگران به چشم نمی‌خورد ولی هنوز بسیاری از عابران محلی بودند که  در مسیرشان به این رویداد برخوردند و بنرهای تمرین‌کنندگان را خواندند: «از بین بردن شیطان حزب کمونیست چین» ، «پنهانکاری حزب کمونیست به چین و جهان آسیب می‌رساند» و «به ح‌ک‌چ نه بگو و از ویروس ح‌ک‌چ در امان باش.»

عابران در حال خواندن بنرهای «پایان ح‌ک‌چ»  در رویدادی در سیدنی.

امضای دادخواست پایان ح‌ک‌چ

دانشجوی بین‌الملل:‌«جهان برای مقاومت در برابر نفوذ حزب کمونیست چین باید متحد شود»

امینا، دانشجوی بین‌الملل از هند گفت که می‌داند حزب کمونیست چین بسیار شرور است و جهان باید این مشکل را حل کند. او قصد داشت به هند برگردد اما به‌دلیل ویروس نتوانست به خانه‌اش برود.

او گفت: «شیوع ویروس بر تمام جهان تأثیر گذاشته است. ما باید ح‌ک‌چ را وادار کنیم از این کارهایی که با دنیا می‌کند، دست بکشد. مردم جهان باید متحد شوند و در برابر نفوذ آن مقاومت کنند. شما امروز کار خوبی انجام می‌دهید، زیرا باعث می‌شود افراد بیشتری متوجۀ ماهیت شرور حزب کمونیست چین شوند.»

ساکن سیدنی: «دوست دارم نام آن را"ویروس ح‌ک‌چ "بگذارند!»

دیوید، یکی از ساکنان سیدنی، گفت که حزب کمونیست چین سازمان بهداشت جهانی را برای کمک به پنهانکاری دربارۀ پاندمی خریده است.

دیوید در ابتدای رویداد دادخواست را امضاء کرد و توضیح داد که می‌داند این رویداد برای چیست و همچنین می‌داند ح‌ک‌چ با اویغورها در چین چه کرده است.

او گفت که اغلب برنامه «تمرکز بر چین» یک کانال یوتیوب با میزبانی تلویزیون سلسله تانگ جدید را تماشا می‌کند. او دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی که بزرگترین گروه آنها تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند، به‌دست حزب کمونیست چین مطلع بود.

او گفت: «دوست دارم آن را" ویروس ح‌ک‌چ "بنامند.»

پیتر، یکی دیگر از ساکنان گفت که فکر می‌کرد منبع پیوند اعضا از اهداکنندگان محلی بوده‌اند، اما برخی از دوستان چینی به او گفتند که آنها از بدن زندانیان عقیدتی چینی تأمین می‌شوند.

او داوطلبان در این رویداد را تشویق کرد:‌«ما باید این رفتار شیطانی را محکوم کنیم. شما امروز کار بزرگی انجام می‌دهید! از دیدن شما خوشحالم!»

«دوستان چینی من توجه زیادی به این موضوع نشان می‌دهند!»

«دوستان چینی من به این موضوع بسیار توجه می کنند!»

مردی که به‌نظر می‌رسید اصالتاً چینی است در مقابل میز توقف و برای دوستان چینی‌اش مقداری مطالب درخواست کرد. او گفت که خارج از چین متولد شده و می‌تواند کمی چینی صحبت کند، اما دوستان چینی زیادی دارد که به موضوع برداشت اجباری اعضای بدن توجه زیادی نشان می‌دهند.