(Minghui.org) بانوی 78 ساله در اواسط ژانویه2020 در زندان زنان استان لیائونینگ درگذشت، در حالی که به‌دلیل امتناع از نفی ایمانش به فالون گونگ محبوس بود و فقط چند هفته به پایان دوره پنج ساله حبسش باقی مانده بود.

فالون گونگ که با نام فالون دافا نیز شناخته م‌ شود، یک روش معنوی باستانی است که از سال 1999 توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

خانم لی گویرونگ، مدیر بازنشسته مدرسه ابتدایی در شهر شنیانگ، استان لیائونینگ، در تاریخ 7فوریه2015 دستگیر شد، پس از اینکه به‌دلیل توزیع مطالب اطلاع‌رسانی دربارۀ فالون گونگ گزارشش را به پلیس دادند.

او در تاریخ 24ژوئن2015 در دادگاه ناحیه هنان حاضر و به 5 سال زندان محکوم شد.

آخرین بازداشت خانم لی فقط 15 ماه پس از پایان دورۀ محکومیت هفت سال حبسش انجام شد که به‌دلیل ایمانش بود.

تحمل بدرفتاری در طول اولین حبسش

در 17اکتبر2006، خانم لی که در آن زمان 64 ساله بود، به‌دلیل صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ دستگیر شد. او در 14مه2007 در دادگاه منطقه هپینگ به هفت سال حبس محكوم شد.

در حالی که خانم لی در زندان زنان استان لیائونینگ بود، نگهبانان به زندانیان دستور دادند تا او را کتک و لگد بزنند و دست‌هایش را لگدمال کنند. صورتش رنگ‌پریده، دستانش متورم و همه بدنش کبود شده بود. بخش زیادی از موهایش را کنده بودند.

نگهبانان گاهی اوقات خانم لی را مجبور می‌کردند روی زمین سیمانی چمباتمه بزند و به او اجازه نمی‌دادند که غذا بخورد، به توالت برود یا بخوابد. برای بدتر شدن شکنجه‌، مجبورش می‌کردند که کفش‌هایش را درآورد و در حالی که چمباتمه زده بود، آب سرد روی پاهایش می‌ریختند. درد پاهایش غیرقابل تحمل بود. پس از آن دیگر قادر به ایستادن یا نشستن نبود و برای رسیدن به هر جایی مجبور بود که روی زمین بخزد.

در زمان آزادی‌اش در 17اکتبر2013، خانم لی فقط مشتی پوست و استخوان و موهایش خاکستری شده بود و تمام دندانهایش ریخته بود. اما، مأمورینادارۀ610 محلی، یک سازمان فراقانونی که بطور خاص برای آزار و شکنجه فالون گونگ ایجاد شده، باز هم او را تحت آزار و اذیت قرار می داد.

گزارش‌های مرتبط:

۵۳ تمرین‌کنندۀ مسن فالون گونگ هنوز به‌دلیل باور خود در زندان زنان لیائونینگ محبوس هستند
مدیر سابق مدرسه، 73 ساله، مجدداً بازداشت شد