(Minghui.org) خانم لیو یانپینگ طی 4 سالی که به‌خاطر تمرین فالون گونگ در حبس بود، تحت انواع و اقسام شکنجه‌ها قرار گرفت. فالون گونگ روشی معنوی است که از سوی حکومت کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

در 28ژوئن2016 بیش از 20 مأمور پلیس به خانۀ خانم لیو ساکن شهر دالیان در استان لیائونینگ هجوم و او را به ادارۀ پلیس سانشیلیبائو بردند. بازداشت خانم لیو بخشی از بازداشت‌های گسترده‌ای بود که طی آن در یک روز 101 تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از 9 شهر در استان لیائونینگ دستگیر شدند. بعداً خانم لیو به 4 سال حبس محکوم و در 28مارس2017 به زندان زنان لیائونینگ منتقل شد.

نگهبانان زندان انواع و اقسام روش‌ها ازجمله کار اجباری، تحقیر و شکنجۀ بدنی و روانی را برای وادار کردن او به انکار باورش به‌کار بردند.

وقتی خانم لیو به زندان وارد شد، دو زندانی را مأمور نظارت بر او قرار دادند. پس از کار در طول روز، شب‌ها او را به یک انبار می‌بردند و وادار می‌کردند تا مطالب تبلیغاتی با مضامین افتراآمیز به فالون گونگ را بخواند. در ابتدا او را به ایستادن می‌کردند درحالی‌که نگهبانان و سایر زندانیان او را تهدید و به او زورگویی می‌کردند و مورد فحاشی قرار می‌دادند.

پس از اینکه خانم لیو از گفتن اینکه تمرین کردن فالون گونگ برایش  اشتباه بوده است خودداری کرد، او را وادار کردند تا چمباتمه بزند. وقتی بیان کرد فالون گونگ خوب است، نگهبانان تهدیدش کردند که او را به سلول انفرادی منتقل خواهند کرد. بعداً لی ونبو، سردستۀ نگهبانان زندان به سایر زندانیان دستور داد که تا نیمه‌شب خانم لیو را از خوابیدن و شستشوی روزانه محروم کنند. زندانیان هم‌بندش به نوبت مواظب او بودند.

یک روز چند زندانی خانم لیو را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سعی کردند او را وادار به نوشتن اظهاریه تضمین کنند که ثابت کند او فالون گونگ را رد کرده است. وقتی خانم لیو از این کار خودداری کرد، نگهبانان او را برای «تبدیل شدید» در انبار نگاه داشتند. او مجبور بود در طول روز کار کند و شب‌ها از خواب محروم بود و همچنین اجازه نداشت به توالت برود. او مجبور بود روی کف انبار خودش را تخلیه کند و با دستمال توالت محدودی که در اختیار داشت آنجا را تمیز کند.

در شب 16آوریل2017 زندانی به نام جیانگ فانگ به سایر زندانیان گفت: «لباس‌هایش را درآورید و پنجره را باز کنید تا از سرما یخ بزند. همه را بسیج کنید تا به نوبت او را مورد ضرب و شتم قرار دهند. هر طور شده او باید تبدیل شود!»

آن شب خانم لیو دچار فروپاشی روانی شد. دیگر نتوانست تحمل کند و برخلاف خواستش مجبور به امضای اظهاریه‌های آماده شده برای انکار فالون گونگ شد. وقتی از خواندن اظهاریه‌ها با صدای بلند برای ضبط صدایش خودداری کرد، مجدداً او را مورد آزار و اذیت قرار دادند تا اینکه موافقت کرد.

طی مدتی که در آن انبار حبس بود، سایر زندانیان لوازم شخصی خانم لیو ارجمله پیراهن، شلوار، لباس‌های زیر و جوراب‌هایی که به زندان آورده بود را به سرقت بردند.

گزارش‌‌های مرتبط:

استان لیائونینگ: 101 بازداشت در یک روز

تمرین‌کنندگان در زندان زنان لیائونینگ و «بخش اصلاح» آن تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند