(Minghui.org) آقای شی جیان‌شین و همسرش خانم ژائو رنیوآن، در نیمه‌شب 5فوریه2020، در منزل بودند که پلیس درِ منزل‌شان را زد و ادعا کرد که باید «درجه حرارت بدن آنها را اندازه‌گیری کند.» آقای شی یک پیام متنی را برای یکی از بستگانش درباره اوضاع پیش آمده ارسال کرد و گفت که در را باز نکرده است. هنگامی که بستگانش صبح روز بعد متن ارسالی را دیدند و با آقای شی تماس گرفتند، آقای شی و همسرش دستگیر شده بودند.

تعدادی از اعضای خانواده‌ این زوج در 8فوریه با مأمور «یان» در اداره پلیس چی‌شینگ تماس گرفتند تا درباره پرونده این دو نفر پرس‌وجو کنند. یان گفت که این دو نفر به جرم توزیع مطالب فالون‌ گونگ دستگیر شده‌اند، اما او از افشای اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

هنگامی که خانواده این زوج یک هفته بعد به اداره پلیس چی‌شینگ مراجعه کردند تا از آنها سؤال کنند، آن مأموری که پاسخ داد از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرد و به آنها گفت که منتظر ابلاغ رسمی باشند.

تنها وقتی خانواده شکایت کردند که می‌خواهند که برای عزیزان خود لباس بفرستند ولی معلوم نیست که به کجا باید ارسال شود، آن مأمور فاش کرد که این زوج در بازداشتگاه شماره2 جاده جین‌جیلینگ زندانی شده‌اند.