(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در آلمان در تاریخ 6 ژوئن2020 یک غرفه اطلاع‌رسانی را در میدان کلیسای سنت  رینولد(رینولدیکریچه) در مرکز دورتموند دایر کردند. آنها تمرینات فالون دافا را نمایش دادند، با مردم دربارۀ این روش تزکیه ذهن و جسم صحبت کردند و به اطلاع‌رسانی دربارۀ آزار و شکنجه مداوم فالون دافا در چین پرداختند.

دولت اخیراً محدودیت‌ها در خصوص ویروس کرونا را کمتر کرده است، بنابراین تمرین‌کنندگان در بسیاری از شهرهای آلمان فعالیت‌های اطلاع‌رسانی منظم خود را در مراکز شهرها و مناطق گردشگری از سر گرفته‌اند. شنبه 6 ژوئن، دومین باری است که تمرین‌کنندگان از زمان بازگشایی کشور در مرکز شهر دورتموند فعالیت‌هایی را برگزار کرده‌اند.

بنرهای فالون دافا در یک طرف غرفه اطلاع‌رسانی آویزان شده بود، در حالی که تابلوهای نمایش و بنرهای افشا‌کنندۀ جنایات برداشت اجباری اعضای بدن به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) در طرف دیگر قرار داشتند. غرفه اطلاع‌رسانی توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد.

تمرین‌کنندگان فالون دافا تمرینات این روش تزکیه را در مرکز شهر دورتموند انجام می‌دهند.

مردم برای یادگیری بیشتر دربارۀ فالون دافا و آزار و شکنجه آن در چین توقف می‌کنند.

اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی در اجتماع هنوز هم وجود دارد، بنابراین تمرین‌کنندگان برای ارائه بروشورها به مردم نزدیک نمی‌شدند، اما این مانع از دستیابی مردم به اطلاعات نمی‌شد. بسیاری از مردم جلو می‌آمدند تا دربارۀ فالون دافا بیاموزند. چند نفر وقتی متوجه شدند پزشکان در چین اعضای بدن زندانیان عقیدتی را برای استفاده در پیوند عضو از بدنشان خارج می‌کنند، ‌وحشت‌زده شدند.

مرد میانسالی به تمرین‌کنندگان گفت که چند سال پیش درباره جنایات ح‌ک‌چ علیه بشریت از تمرین‌کنندگان فالون دافا آموخته  و از آن زمان تاکنون به این موضوع توجه داشته است. او گفت که ح‌ک‌چ بسیار شرور است و پرسید که آیا جامعه غربی واکنشی به این آزار و شکنجه نشان داده است. تمرین‌کنندگان در پاسخ گفتند كه بسیاری از سیاستمداران از فالون دافا حمایت می‌كنند و  از آزار و اذیت تمرین‌کنندگان به‌دست ح‌ک‌چ. انتقاد کرده‌اند. این مرد گفت که این موضوع برایش یادآور آلمان شرقی قبل از سقوط دیوار برلین است و تعداد زیادی در آن زمان امیدوار بودند که کمونیسم در آلمان شرقی به پایان برسد.

مردی که بیش از ۴۰ سال داشت برای خواندن بنر حاوی اطلاعاتی دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان نزدیک شد. او به توضیحات تمرین‌کنندگان درباره برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ با مجوز دولت در چین گوش داد و گفت: «ح‌ک‌چ شرور است. می‌دانم که آنها زندانیان را مجبور به تولید وسایل دست‌ساز می‌کنند، بنابراین من دیگر محصولات ساخت چین را خریداری نمی‌کنم.» او دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء كرد.

خانم میانسالی برای امضای دادخواست به غرفه آمد. او به تمرین‌کنندگان گفت که پزشک است و افزود: «من معمولاً در مسائل سیاسی شرکت نمی‌کنم اما این [برداشت اجباری اعضای بدن] موضوعی بسیار جدی و مهم است.» او چند بروشور برای مطالعه گرفت و گفت كه دربارۀ این آزار و شکنجه به افراد بیشتری می‌گوید.

زوج سالخورده‌ای مطالب اطلاع‌رسانی مربوط به این روش تزکیه را خواندند و سپس نزد تمرین‌کنندگان رفتند. شوهر گفت که قبلاً به شیان در چین رفته و به فرهنگ چینی بسیار علاقه‌مند شده است. پس از بازگشت از شیان، او به پژوهش دربارۀ فرهنگ چینی ادامه داده و دربارۀ فالون دافا و آزار و شکنجه خوانده بود. او گفت که واقعاً اصول فالون دافا: حقیقت، نیکخواهی، بردباری را درک می‌‌کند. «من ارزش‌های اخلاقی را بسیار مهم می‌دانم. مقالات زیادی را دربارۀ این روش تزکیه می‌خوانم. فکر می‌کنم آموزه‌های آن عالی هستند.»