(Minghui.org) من و چند تن از اعضای خانواده‌ام فالون دافا را تمرین می‌کنیم و اخیراً درباره تزکیه صحبت کردیم. برخی فقط یک یا دو سال است که تمرین می‌کنند. کسی که بیش از 20 سال تمرین کرده است، چیزی را گفت که مرا تحت تأثیر قرار داد. او گفت: «باید خود را در پایین‌ترین موقعیت قرار دهیم و ذهنیتی فروتنانه را حفظ کنیم.»

با تأمل بر رفتارم، فهمیدم که از این منظر ضعیف عمل کردم. اغلب برای وب‌سایت‌های تمرین‌کنندگان مقالاتی می‌نویسم و وقتی این کار را انجام می‌دهم، اغلب به خودم اعتبار می‌بخشم. هر زمان که یکی از مقالاتم منتشر می‌شد وابستگی‌هایم به شوق و اشتیاق بیش ازحد و خودنمایی ظاهر می‌شد.

می‌دانم که وابستگی به شوق و اشتیاق بیش ازحد و خودنمایی وابستگی‌هایی برای اعتباربخشی به خودم هستند و یک تمرین‌کننده باید آنها را از بین ببرد. برای خلاص شدن از شر آنها، افکار درست فرستادم، اما دفعه بعد که یکی از مقاله‌هایم منتشر شد وابستگی‌هایم دوباره ظاهر شد. افکار درست می‌فرستادم تا دوباره آنها را از بین ببرم. این چرخه ادامه یافت. احساس درماندگی می‌کردم.

مدت‌های طولانی است که از این مسئله رنج می‌کشم. آنچه هم‌تمرین‌کننده‌ام گفت: «باید خود را در پایین‌ترین موقعیت قرار داده و ذهنیتی فروتنانه داشته باشیم» به من کمک کرد. این به ریشه‌ وابستگی بشری‌ام اشاره می‌کرد.

من فقط یک موجود کوچک در این جهان هستم. توانایی‌ام برای نوشتن مقاله یا انجام کاری برای دافا به دلیل خِرد و توانایی‌هایی است که استاد به من بخشیده‌اند. من بدون استاد و دافا چیزی نیستم. در مقابل استاد نیک‌خواه پایین‌ترین و فروتن‌ترین موجود هستم. قرار دادن خود در پایین‌ترین موقعیت و نگه داشتن ذهنیتی فروتنانه، یک ذهنیت اساسی است که یک تمرین‌کننده به منظور رشد واقعی خود نیاز دارد. این به‌وضوح کاری است که باید انجام دهم. احساس می‌کنم این نقطه شروع برای من به‌منظور ارزیابی وضعیت تزکیه و احترام به استاد و دافا است.