(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در اوکلند، نیوزیلند، برای دادخواست امضاء جمع کردند و در روز شنبه 1۶ژانویه2021در خلیج لانگ، خلیج براونز، خلیج میرانگی و خلیج آلبانی تور با اتوموبیل برگزار کردند. در این فعالیت‌ها به افشای 21 سال آزار و شکنجه فالون دافا به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) پرداختند. بسیاری از مردم این دادخواست را امضاء کردند و خواستار پایان آزار و شکنجه شدند.

جمع‌آوری امضاء

تور با اتومبیل در اوکلند

دکتر بروس هوبارد دادخواست را امضاء می‌کند.

دکتر بروس هوبارد که در دانشگاه اوکلند کار می‌کند، چیزهای زیادی دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن به‌دست ح‌ک‌چ می‌دانست. و اینکه شواهد قانع‌کننده‌ای در خصوص این جنایت پیدا شده و به هیچ وجه «تئوری توطئه» نبوده است. در واقع پایان‌نامه دکترای وی دربارۀ توریسم پیوند عضو بود. وی گفت که تمرین‌کنندگان فالون دافا صلح‌طلب و غیر سیاسی هستند، اما ح‌ک‌چ در حال انجام یک جنایت نسل‌کشی علیه آنها بوده است. او دو نسخه از گزارشات مربوط به تحقیقات درباره برداشت اجباری اعضای بدن به‌دست ح‌ک‌چ را برای همکارانش گرفت.

پت اورلیچ، نوازنده نیوزیلندی، برای تمرین‌کنندگان آهنگی را اجرا کرد.

پت اورلیچ، نوازنده، با تجربیات تمرین‌کنندگان در چین ابراز همدردی کرد. او برای تمرین‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد و آهنگی با عنوان «به خانه خوش آمدید» را برای‌شان خواند.

ح‌ک‌چ نماینده مردم چین نیست

گاوین گفت ح‌ک‌چ نماینده مردم چین نیست.

گاوین  که مهندس است، گفت: «من از فعالیت‌های شما حمایت می‌کنم. مردم چین را دوست دارم. ح‌ک‌چ را دوست ندارم. مردم چین و ح‌ک‌چ کاملاً متفاوت هستند. ح‌ک‌چ نماینده مردم چین نیست. حزب با کارهایی که انجام داده، اعتبار مردم چین را مخدوش کرده است.»

گاوین با استفاده از پاندمی ویروس ح‌ک‌چ به‌عنوان مثال گفت: «وقتی بیش از دو میلیون نفر بر اثر ویروس مردند، آیا نباید به دنبال منشأ آن باشیم؟ اما وقتی استرالیا خواستار تحقیق در مورد مبدأ شد، ح‌ک‌چ برای مقابله به مثل با استرالیا به جنگ تجاری روی آورد. این حزب کمونیست چین است که این کار را انجام داده نه مردم چین.

گاوین پرسید آیا وقتی چنین گروه صلح‌جوئی مانند فالون دافا می‌تواند به‌شدت تحت آزار و شکنجه قرار گیرد، آیا بشریت امیدی دارد؟ وی گفت هر آنچه دربارۀ فالون دافا می‌داند مثبت است، اما هر آنچه دربارۀ ح‌ک‌چ می‌داند صد‌در‌صد منفی است. وی تمرین‌کنندگان را تشویق کرد و گفت امیدوار است که صدای آنها بلندتر و واضح تر شود تا افراد بیشتری پیام مثبت آنها را بشنوند.