(Minghui.org) بسیاری از تمرین‌کنندگان درک خود را درباره وابستگی به احساسات (چینگ) به اشتراک گذاشتند. می‌خواهم درباره این مسئله از منظر دیگری بحث کنم

تمرین‌کنندگان مسن و فرزندان یا نوه‌های‌شان

تمرین‌کنندگانی که با فکر کردن فرزندان یا نوه‌های‌شان، برای خود مزاحمت ایجاد کرده‌اند، آیا وابستگی وجود دارد که شما آن را رها نکرده‌اید؟ مسائل مربوط به فرزندان یا نوه‌های شما که قلب شما را ناراحت می‌کند احتمالاً ناشی از چیزی در درون شما است، خود شما. استاد از این موضوع برای نشان دادن وابستگی شما به احساسات استفاده کردند.

بعد از اینکه به آن وابستگی پی‌ببرید، می‌توانید آن را سرکوب کرده و از بین ببرید. پس وقتی به گذشته نگاه می‌کنید، آیا آن چیزی پیش‌پاافتاده و ساده نبوده است؟

چگونه می‌توان از گرفتار احساسات شدن رها شد

اگر از منظری دیگر به آن نگاه کنید، طرف مقابل آنقدر خوب است که دوست دارید با او باشید یا آنقدر بد است که همیشه نسبت به او رنجش دارید. وقتی آرام می‌شوید و به درون نگاه می‌کنید، آیا این کارمایی نیست که در زندگی قبلی یا در اوایل این زندگی جمع کرده‌اید؟ استاد ممکن است فقط از این شخص برای نشان دادن وابستگی شما به احساسات و همزمان بازپرداخت کارما استفاده کند.

وقتی بتوانید از سطح بالاتری به آن نگاه کنید، خواهید دید که این فقط یک مسئله بشری است. ما در حال تزکیه هستیم تا از سطح بشری فراتر رویم. احساسات یا رابطه کارمایی قطعاً برای یک تمرین‌کننده ارزشی ندارد. به محض اینکه با عزم راسخ  برای از بین بردن آن اقدام کنیم، استاد آن را برای ما ازبین خواهند برد.

معتادشدن به بازی‌های ویدیویی

این مسئله‌ای مربوط به اراده است. شما باید قدرت اراده خود را تقویت کنید تا بر تمایل به بازی‌های ویدیویی غلبه کنید. می توانید در فعالیت‌های دافا بیشتر شرکت کنید تا وقت خود را اشغال کنید. می‌توانید مقاله ای بنویسید و آن را به وب‌سایت مینگهویی ارسال کنید. احساس ذره‌ای ازفا شدن، یک سعادت محض و غیرقابل توصیف مقدس است.

از ملاقات با تمرین‌کنندگانی که گرفتار احساسات هستند نترسید. شما باید خوشحال باشید که استاد از این موارد برای کمک به شما در بهبود شین‌شینگ‌تان استفاده می‌کنند. اگر بتوانید به درون خود نگاه کنید کارما می‌تواند تا حدی پرداخت شود و عمدتا به‌راحتی برداشته می‌شود.

علاوه بر این، وقتی می‌بینیم یک تمرین‌کننده دچار درد و رنج است، باید کمکش کنیم. ما آنقدر خوش‌اقبال بوده‌ایم که فا را به‌دست آورده‌ایم و در این زمان بی‌نظیر شخصاً توسط استاد هدایت می‌شویم. چرا مردد هستید؟ شجاع باشید و به جلو حرکت کنید!