(Minghui.org) یکی از اعضای گروه مطالعه فالون دافای ما ‌تمرین‌کننده‌ای حدوداً90 ساله است. او فا را ‌مطالعه می‌کند‌، افکار درست می‌فرستد و با جدیت با مردم دربارۀ فالون دافا صحبت ‌می‌کند. اما گاهی هنگام خواندن فا حروف را اشتباه ‌می‌خواند یا رد می‌دهد، یا آنها را اضافه ‌می‌کند. اغلب به اشتباهات او اشاره ‌می‌کردم‌، اما به جای نیکخواهی لحنم ملامت‌آمیز بود.

با گذشت زمان‌، در او رفتارهای مقاومتی شکل گرفت و از اظهارات من ناراحت شد. با دیدن رفتار او‌، عصبانی می‌شدم. به‌تدریج‌، بین ما فاصله‌ای‌ایجاد و همچنان بدتر ‌می‌شد. وقتی هنگام خواندن فا اشتباه ‌می‌کرد‌، با عصبانیت او را سرزنش ‌می‌کردم. صدای من بلند می‌شد و حتی گاهی او را دستپاچه می‌کرد. احساس برتری می‌کردم.

یکی از هم‌تمرین‌کنندگان اشاره کرد: «رفتارت اشتباه است. تو نیکخواه نبوده‌ای. باید با مهربانی به اشتباهات او اشاره کنی.» اما‌، در آن لحظه پاسخ من ‌این بود: «او هنگام خواندن فا اشتباه ‌می‌کند و از من ‌می‌خواهی که با صدای آهسته و ملایم به او  این موضوع را بگویم!» من از این موقعیت به‌عنوان فرصتی برای از بین بردن خودخواهی‌، بهبود شخصیت و هماهنگ کردن اوضاع استفاده نکردم. همانند بسیاری از اوقات دیگر هنگام بروز اختلاف‌، اصرار داشتم که حق با من است و به صورت سطحی دربارۀ درست و غلط بحث کردم.

بعد از‌این که‌ این هم ‌تمرین‌کننده به اشتباهاتم اشاره کرد‌، وقتی به خانه برگشتم فا را  مطالعه کردم. استاد بیان کردند:

«اگر هر یک از شما بتوانید فا را از اعماق ذهن‌تان درک کنید، آن به‌طور واقعی تجلی فا، که قدرتش هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد خواهد بود- ظهور مجدد فای عظیم بودا در دنیای بشری!» ("نصیحت هشدارآمیز"‌، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر۱)

من ذهنیتم را با اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری بررسی کردم و متوجه شدم مشکلم ‌این است که نیکخواه نیستم. فهمیدم که با نیکخواهی واقعی ‌می‌توان نه‌تنها خود بلکه دیگران را نیز تغییر داد. هنگام تزکیه نیکخواهی‌، فرد حقیقت و بردباری را نیز تزکیه ‌می‌‌کند. نیکخواهی شامل حقیقت و بردباری نیز می‌شود.

استاد بیان کردند:

«این سرشت حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری، استانداردی است که تعیین می‌‌کند در این جهان چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. چه چیزی خوب است؟ چه چیزی بد است؟ فقط با استفاده از این معیار می‌توان گفت.» (سخنرانی اول‌، جوآن فالون)

متوجه شدم که ذهنیتم  را مطابق حقیقت، نیکخواهی، بردباری تزکیه نکرده‌ام و وابستگی‌های بشری از جمله راحت‌طلبی‌، خودنمایی‌، رقابت‌جویی‌، حسادت‌، ترس‌، ذهنیت وابسته و مقاومت در برابر انتقادات را دارم. شوکه شدم. رفتار هم‌تمرین‌کنندگان‌، تضادی آشکار با نحوه عملکرد من نشان می‌داد. هنگام مطالعه فا وقتی دچار اشتباهاتی شدم، سایر ‌تمرین‌کنندگان اشتباهات مرا با مهربانی  تذکر می‌دادند.

پس از‌اینکه متوجه کاستی‌هایم شدم، با آن تمرین‌کننده سالمند صحبت و اذعان کردم که نیکخواه نبوده‌ام. او بسیار فهمیده و بردبار بود. بعد از ‌اینکه به درون نگاه کردم و خودم را اصلاح کردم‌، آن ‌تمرین‌کننده سالمند بطور قابل ملاحظه‌ای فا را روان‌تر می‌خواند و خطاهای کمتری داشت.

از طریق‌ این تجربه آموختم که به‌عنوان یک تزکیه‌کننده، باید همیشه متواضع بمانم و با نگاه به درون به دنبال دلایلی باشم تا شین‌شینگ خود را به‌طور واقعی تزکیه کنم. هنگام مطالعه فا باید با تمام قلب و ذهنم تمرکز کنم. فقط با انجام‌این کار‌، ‌می‌توانم فا را به درستی درک کنم و معجزه دافا را تجربه و در تزکیه خود پیشرفت کنم.

به ‌این نتیجه رسیدم که یک ‌تمرین‌کننده دافا باید در همه حال به استاد و فا ‌ایمان داشته باشد.‌این تضمین اساسی است که ما ‌می‌توانیم تزکیه خود را کامل کنیم. همچنین متوجه شدم که یک ‌تمرین‌کننده دافا باید با سایر ‌تمرین‌کنندگان و همه موجودات ذی‌شعور صادق‌، مهربان و صبور باشد‌، و فقط در‌این صورت است که ما قادر به هماهنگ‌سازی هر موقعیتی هستیم. یک ‌تمرین‌کننده دافا باید بتواند خود را باجدیت تزکیه کند.

بعد از تقریباً 20 سال تزکیه‌، تازه فهمیده‌ام که تزکیه واقعی چیست. تزکیه یعنی تزکیه خود‌، نه دیگران. من فا را با جدیت مطالعه ‌می‌کنم‌، به دنبال وابستگی‌ها ‌می‌گردم و‌ سه کار را به‌خوبی انجام ‌می‌دهم. برای انجام مأموریت یک ‌تمرین‌کننده فالون دافا‌، هر فکر و عملم را تزکیه خواهم کرد.

موارد فوق درکم از تزکیه است‌، لطفاً هر گونه اشتباهم را تصحیح کنید.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفاً عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.