(Minghui.org) نظامی بازنشسته در شهر سوژو، استان جیانگسو، پس از یازده سال در بستری بودن در وضعیت نباتی، در 30 ژانویه2021 در 83 سالگی درگذشت.

درگذشت آقای ژانگ چائوگوئی پایان ناخوشایند آزار و اذیت دو دهه‌ای بود که وی برای تمرین فالون گونگ متحمل شد. روش معنوی و مدیتیشن که مبتنی بر اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است.

آقای ژانگ، نظامی بازنشسته ارتش در شهر سوژو در استان جیانگسو، تمرین فالون گونگ را در سال 1997 آغاز کرد. او تمرین این روش را عاملی برای بهبود سریع سلامتی‌اش می‌دانست و آن را به بسیاری از دوستان و همکارانش معرفی کرد. وی همچنین داوطلبانه به‌عنوان هماهنگ‌کننده در محل تمرین محلی فعالیت و از اوقات فراغت خود برای معرفی این روش به ساکنان استفاده می‌کرد.

پس از آنکه حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را در 20ژوئیه1999 آغاز کرد ، آقای ژانگ در 21 ژوئیه برای دادخواهی از حق تمرین فالون گونگ به نزد مقامات شانگهای رفت. پس از بازگشت، لیو شوانگرونگ، رئیس دفتر امنیت داخلی منطقه پینگجیانگ، اقدام به دستگیری آقای ژانگ کرد، اما موفق نشد.

لیو برای چند بار از ارتش خواهان دستگیری آقای ژانگ شد، اما دوباره با اعتراض روبرو شد. وی سپس با مقامات سوژو و ادارۀ 610 محلی تماس گرفت و آنها را وادار به تحت فشارقراردادن ارتش برای دستگیری آقای ژانگ کرد.ادارۀ ۶۱۰ سازمان غیرقانونی است که برای آزار و شکنجه فالون گونگ ایجاد شده است.

تحت فشار مقامات، ارتش آقای ژانگ را بازداشت و وی را در مرکز شستشوی مغزی نگه داشت. او را وادارکردند که تقاضای بازنشستگی کند.

پس از بازنشستگی، ارتش به شستشوی مغزی و ارعاب وی ادامه داد. آنها همچنین از نزدیک زندگی روزانه او را زیر نظر داشتند. هنگامی که آقای ژانگ در سال نو چینی به شهر خود در مجاورت شهر یانگژو بازگشت، ارتش برای تعقیب او در کل سفرش افرادی را فرستاد.

در همان زمان، مدیر دفتر امنیت داخلی لیو، پلیس محلی و اعضای کمیته مسکونی هرازگاهی آقای ژانگ را مورد آزار و اذیت قرار داده و زندگی وی را زیر نظر داشتند. آزار و اذیت طولانی مدت و فشارهای روانی به وضعیت سلامتی‌اش آسیب رساند. او در اواخر سال 2010 ناتوان شد و به‌خاطر از دست دادن کامل حافظه‌اش رنج می‌برد. وی قبل از درگذشت در 30ژانویه2021 یازده سال در وضعیت نباتی بستری بود.

آقای ژانگ تنها شخصی در خانواده‌اش نبود که به‌دلیل ایمان به فالون گونگ هدف قرار گرفت. همسرش، خانم چنگ، ابتدا در ژوئیه2008 دستگیر و به‌مدت دو ساعت بازداشت شد. وی به‌دلیل توزیع مطالب فالون گونگ بار دیگر دستگیر و خانه‌اش در مارس 2012 غارت شد. پسر و دختر این زوج نیز پس از آزار و شکنجه به اتهام همدستی مجبور به طلاق شدند.

در طی یازده سالی که آقای ژانگ در بستر بیماری بود، ارتش از بازپرداخت هزینه‌های پزشکی‌اش خودداری کرد، اگرچه تحت پوشش بیمه درمانی آن بود. وقتی خانم چنگ خواستار بازپرداخت هزینه‌های پزشکی شوهرش شد، ارتش تهدید کرد که او را دستگیر و به زندان محکوم می‌کند.