(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در فرانسه روز یکشنبه، 21مارس2021 در سنت میشل در پاریس فعالیت‌هایی را برگزار کردند. آنها تمرین‌های فالون دافا را نشان دادند و با جمع‌آوری امضاها خواستار پایان دادن به آزار و شکنجه این تمرین در چین شدند. بسیاری از مردم برای دریافت اطلاعات بیشتر و محکوم کردن آزار و شکنجه ح‌ک‌چ (حزب کمونیست چین) نزد تمرین‌کنندگان رفتند.

تمرین‌کنندگان در فرانسه در روز یکشنبه، 21 مارس2021 در سنت میشل در پاریس تمرین‌ها را انجام دادند و امضا جمع‌آوری کردند.

اهالی پاریس دادخواست را امضا می‌کنند تا خواستار پایان آزار و شکنجه فالون دافا شوند.

ناصر دادخواست را امضا می‌کند.

ناصر، مدیر یک فروشگاه محلی، از وحشیگری ح‌ک‌چ در برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زندانی که هنوز زنده بودند، وحشت‌زده شد. او گفت این یک نقض وحشتناک حقوق بشر و آزادی است، به‌ویژه علیه افرادی که از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی می‌کنند تا افراد بهتری باشند. او گفت این آزار و شکنجه نباید وجود داشته باشد و این اقدامات دیکتاتوری ح‌ک‌چ از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند. این باعث می‌شود که رهبران سایر کشورها بر اساس آنچه برای بشریت صحیح است، در مورد موقعیت خود تجدید نظر کنند. ناصر تمرین‌کنندگان را تشویق کرد تا همچنان به دفاع از حقوق خود بپردازند.

اورلی، یک پزشک، با آگاهی دربارۀ آزار و شکنجه آشفته شد. او گفت نمی‌تواند درک کند که چرا ح‌ک‌چ افرادی را که به‌دنبال سلامتی هستند و می‌خواهند مهربان و نیک‌خواه باشند آزار می‌دهد. شوهر اورلی امیدوار است که مردم چین بتوانند اطلاعات بیشتری از خارج از چین بگیرند و اقدامات بیشتری برای خلاص شدن از شر رژیم کمونیستی انجام دهند. او اطمینان داشت که آزار و شکنجه برای همیشه ادامه نخواهد داشت و به‌زودی پایان خواهد یافت.

الدار از ازبکستان گفت که دربارۀ آزار و شکنجه اویغورها به‌دست ح‌ک‌چ اطلاع داشته، اما این اولین بار بود که دربارۀ  آزار و شکنجه فالون دافا می‌شنید. او گفت: «وحشتناک است! خیلی ترسناک است.»  الدار گفت که او تحت حکومت حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی سابق زندگی می‌کرد. او به‌روشنی می‌دانست که کمونیسم چگونه بشریت را نابود می‌کند.

برداشت اجباری اعضای بدن از افراد زنده

شواهد موجود، از جمله گزارش‌های شاهدان و پزشکان چینی، نشان می‌دهد که هزاران نفر از تمرین‌کنندگان فالون دافا برای اعضای بدن‌شان کشته شده‌اند، که پس از آن به‌منظور کسب سودهای کلان فروخته می‌شوند. مرتکبان این جنایات مقامات ح‌ک‌چ هستند که با جراحان، مسئولین زندان و مقامات نظامی همکاری می‌کنند. بنابراین برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان، که اغلب زمانی صورت می‌گیرد که آنها زنده و هوشیار هستند، این جنایت را تبدیل به جنایت مورد حمایت دولت چین می‌کند.