(Minghui.org) پس از انجام تمرینات صبحگاهی در 24آوریل1999 از خبر دستگیری دهها تمرین‌کننده فالون دافا در تیانجین مطلع شدم. یک مربی داوطلب در محل تمرین‌مان گفت روز بعد برخی از تمرین‌کنندگان برای عدالتخواهی به دفتر استیناف ملی می‌روند. وی گفت که از آمدن همه افرادِ این مکان تمرین استقبال می‌شود.

در چند سال گذشته، به‌رغم محبوبیت فوق‌العاده فالون دافا در چین، دولت انتشار کتاب‌هایش را ممنوع کرد و برخی از نشانه‌های آغاز آزار و شکنجه علیه آن را نشان داد.

از آنجا که همه ما از تمرین فالون دافا این روش باستانی تزکیه ذهن و جسم بهره‌مند شده‌ و تمرینات در طول سالها ذهن‌مان را پاک و خالص و ما را بسیار سالم کرده بود، ما باید در حمایت و دفاع از فالون دافا اقدامی می‌کردیم. تمرین‌کننده 90 ساله‌ای گفت که با من می‌آید.

یکی دیگر از مربیان داوطلب زیر لب به من گفت:‌«وقتی به دفتر استیناف می‌رویم، برای ایستادن در صف مقدم تردید نکن.» پس از کمپین‌های سیاسی متعدد در طول سالها، از انقلاب فرهنگی (1966-1976) تا قتل عام تیان‌آنمن در 4ژوئن1989 ما به‌خوبی می‌دانستیم که حزب کمونیست چین قادر به انجام چه کارهایی است و عواقب ایستادن درردیف جلو در چنین وقایع حساس سیاسی چیست. شجاعت او مرا به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

روز بعد، ما در مکانی نه چندان دور از در اصلی غربی ژونگ‌نان‌های، مقر دولت مرکزی جمع شدیم. در آن زمان، بسیاری از هم‌تمرین‌کنندگان تجمع کرده بودند و به‌خاطر لهجه‌های‌ مختلف‌شان می‌توان گفت که تعداد زیادی از سراسر کشور آمده بودند. همه آنها در صفوف منظم ایستاده بودند. صحنه آرام و مسالمت‌آمیز بود. من در صف اول ایستادم و دیدم مأموران پلیس بدون دغدغه جلوی صفوف قدم می‌زدند. برخی از تمرین‌کنندگان در ردیف عقب مشغول مدیتیشن و مطالعه کتاب‌های فالون دافا بودند.

به خاطر دارم حدود ساعت ۲ بعداز‌ظهر بود که همه تمرین‌کنندگان اطرافم به آسمان نگاه کردند. وقتی سرم را بلند کردم، فالون‌های بی‌شماری را در آسمان دیدم که مانند دانه‌های برف روی هر تمرین‌کننده فرود می‌آمدند و به‌طور مداوم می‌چرخیدند. همه ما احساس آسودگی کردیم و خستگی‌مان در رفت. خورشید با هاله‌ای عظیم پوشیده شده بود. بسیار خارق‌العاده و مقدس بود! همه در سکوت تماشا می‌کردند. ما در قلبمان از استاد لی، معلم فالون دافا بی‌نهایت قدردانی کردیم.

چندی نگذشت که شنیدیم نخست وزیر ژو رونگجی با چند نماینده از طرف تمرین‌کنندگان ملاقات کرده است. ما هنوز بی‌صدا آنجا ایستاده و منتظر نتیجه بودیم. حدود ساعت 9 شب با تأیید خبر آزادی تمرین‌کنندگان در تیانجین، همه ما بی‌سر و صدا محل را ترک کردیم.

اکنون 22 سال می‌گذرد، اما آرامش و صلح‌جویی که تمرین‌کنندگان نشان دادند هنوز به وضوح در ذهن من زنده است. معتقدم وقتی حقانیت فالون دافا ثابت شود، این روز برای همیشه در تاریخ به یادگار خواهد ماند.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان مقاله اصلی و لینکش الزامی است.