(Minghui.org) تحریم ناقضان حقوق بشر در کشورهای دموکراتیک به یک اجماع تبدیل شده است. پس از تصویب قانون مگنیتسکی در ایالات متحده در سال ۲۰۱۶، کانادا، انگلستان و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قوانین مشابهی را تصویب کردند. اتریش و ژاپن نیز در حال کار روی همین موضوع هستند.

مطابق با این قوانین، تمرین‌کنندگان فالون گونگ فهرستی از افرادی را تهیه کرده‌اند که در آزار و شکنجه فالون گونگ در این چند سال دخیل بوده‌اند. آنها هر سال چند لیست را به دولت‌های دموکراتیک ارائه می‌دهند و از آنها می‌خواهند عاملان نامبرده را مجازات کنند.

از ۱۴ژوئیه۲۰۲۱، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بیش از ۳۰ کشور جهان، آخرین فهرست عاملان جنایت در آزار و شکنجه فالون گونگ را به دولت‌های مربوط ارائه می‌دهند و خواستار تحریم این ناقضان حقوق بشر، ازجمله ممنوعیت ورود آنها به کشورهایشان و مسدود‌کردن دارایی‌های آنها در خارج از کشور، هستند.

شش نفر از مجرمان این فهرست عبارتند از وانگ شیلیانگ، یو سونگبای، دو شائوویی، وانگ تینگ‌چانگ، دای فنگ‌ژانگ و لی مین.

اطلاعات عاملان

عامل ۱:

نام کامل مجرم: وانگ (نام خانوادگی) شیلیانگ (نام) (به چینی: 王 式 亮)

جنسیت: مذکرکشور: چینتاریخ / سال تولد: مارس ۱۹۵۶محل تولد: شهر یانتای، استان شاندونگ

عنوان یا سمت:

نوامبر۱۹۹۲ - ژانویه۲۰۰۱: معاون دبیر کمیته شهرداری لایانگ، معاون شهردار، سرپرست شهرداری، شهردار شهر لیانگ، استان شاندونگژانویه۲۰۰۱ - فوریه۲۰۰۵: دبیر کمیته شهرداری لایانگ، مدیر کنگره خلق شهرداری۲۰۱۲: مدیر کمیته توسعه و اصلاحات، شهر یانتای، استان شاندونگدرحال حاضر: نایب رئیس کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین (CPPCC)، شهر یانتای، استان شاندونگ

عامل ۲:

نام کامل عامل: یو (نام خانوادگی) سونگبای (نام) (به چینی: 于 松柏)

جنسیت: مذکرقومیت: هانکشور: چینتاریخ / سال تولد: نوامبر ۱۹۶۲محل تولد: منطقه وندنگ، شهر ویهای، استان شاندونگ

عنوان یا سمت:

دسامبر۱۹۹۷ - ژانویه۲۰۰۱: معاون شهردار شهر لایانگ، استان شاندونگژانویه ۲۰۰۱ - فوریه ۲۰۰۵: معاون دبیر کمیته شهرداری لایانگ، معاون شهردار، سرپرست شهرداری، شهردار لایانگ، استان شاندونگفوریه ۲۰۰۵ - سپتامبر ۲۰۰۸: دبیر کمیته شهرداری لایانگ، استان شاندونگنوامبر ۲۰۱۵: عضو کمیته دائمی کمیته شهرداری یانتای، سرپرست بخش جبهه متحد کار

عامل ۳:

نام کامل مجرم: دو (نام خانوادگی) شائوویی (نام) (به چینی: 杜少伟)جنسیت: مذکرقومیت: هانکشور: چینتاریخ / سال تولد: ژوئن ۱۹۵۲محل تولد: شهر لانگ‌کو، استان شاندونگ

عنوان یا سمت:

۱۹۹۸ - درحال حاضر: مدیر و دبیر اداره امنیت عمومی لایانگ، استان شاندونگ

عامل ۴:

نام کامل مجرم: وانگ (نام خانوادگی) تینگ‌چانگ (نام) (به چینی:王廷昌)جنسیت: مذکرکشور: چین عنوان یا سمت:

درحال حاضر: نایب رئیس مدرسه حزب در کمیته شهرداری لایانگ (مدرسه حزب سال‌ها مکانی بود که برای بازداشت غیرقانونی تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌شده است.)

عامل ۵:

نام کامل مجرم: دای (نام خانوادگی) فنگ‌ژنگ (نام) (به چینی: 戴 凤 章)

جنسیت: مذکرکشور: چینمحل تولد: نامشخص

عنوان یا سمت:

دای دبیر سابق بخش امور سیاسی حزب در شهر ژونگ‌جینگ، شهر لایانگ بود. او درحال حاضر رئیس انجمن کارکنان پیش‌کسوت داوطلب بازنشسته و دبیر کارکنان پیش‌کسوت بازنشسته حزب، شعبه روستای لانگ‌وانگ است.

عامل ۶:

نام کامل عامل: لی (نام خانوادگی) مین (نام) (به چینی: 李敏)جنسیت: زنسن: ۳۸کشور: چین 

عنوان یا سمت:

دبیر سابق کمیته حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) شهر ژونگ‌جینگ، شهر لیانگ، استان شاندونگ

جنایات اصلی

از زمانی که ح‌ک‌چ، به رهبری جیانگ زمین، رئیس سابق، در ۲۰ژوئیه۱۹۹۹، آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد، اداره شهر لایانگ، استان شاندونگ، در آن به‌‌طور فعالانه مشارکت داشته است.

هنگامی که وانگ شیلیانگ به‌عنوان دبیر کمیته شهرداری شهر لایانگ، یو سونگبای به‌عنوان شهردار و دو شائوویی به‌عنوان رئیس اداره امنیت عمومی در شهر لیانگ مشغول به کار بودند، بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دستگیر، بازداشت و شکنجه شدند. دست‌کم هفت نفر تحت آزار و شکنجه کشته شدند. آنها خانم وانگ کویفنگ، آقای جیانگ ژن، خانم ژانگ یوشیان، آقای تانگ جینگ‌شیان، آقای شیا شوکای، خانم لی می و خانم لی لی بودند.

وانگ تینگ‌چانگ، نایب رئیس مدرسه حزب در کمیته شهرداری لایانگ، در جلسات شستشوی مغزی سخنرانی کرد و شخصاً در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ شرکت کرد.

دای فنگ‌ژانگ، دبیر سابق امور سیاسی حزب، مسئول مستقیم مرگ تمرین‌کننده فالون گونگ آقای شیا شوکای است.

لی مین، دبیر سابق حزب شهر ژونگ‌جینگ، همچنین مسئول مرگ آقای شیا شوکای است.

موارد آزار و شکنجه

پس از شروع آزار و شکنجه در ۲۰ژوئیه۱۹۹۹، بسیاری از تمرین‌کنندگان توسط سازمان‌های شهری در شهر لیانگ، استان شاندونگ، ازجمله کمیته حزب شهرداری، اداره شهرداری و اداره امنیت عمومی شهرداری، دستگیر شدند. آنها در بازداشتگاه‌ها، مدارس حزب و مراکز تفریحی برای کادرهای بازنشسته نگهداری می‌شدند. برای دستگیری تمرین‌کنندگانی که مجبور به زندگی در خارج از خانه بودند، هزینه‌های هنگفتی به‌عنوان پاداش در نظر گرفته شد، ازجمله پاداش ۵۰۰۰ یوآن به کارفرمایان برای کمک به یافتن کارمندانی که تمرین فالون گونگ را انجام می‌دادند.

از اوایل ۲۲ژوئیه۱۹۹۹، وانگ شیلیانگ، دبیر حزب کمیته شهرداری و شهردار یو سونگبای دستورات کمیته مرکزی حزب را برای «تبدیل» تمرین‌کنندگان فالون گونگ دنبال کردند. بیست مقام رسمی از هفت نهاد شهرداری- اداره دادگستری، اداره امنیت عمومی، دادستانی لایانگ، دادگاه خلق لایانگ، اداره امنیت ملی، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون زنان- انتخاب شدند تا به‌اصطلاح «کارگروه }}تبدیل» را تشکیل دهند.

این کارگروه در مدرسه حزب لایانگ تأسیس شد و از دو روش برای «تبدیل» تمرین‌کنندگان استفاده کرد. یکی این بود که تمرین‌کنندگان را مجبور به نوشتن اظهارنامه مبنی‌بر توبه و ابراز کلمات حاکی از توهین به بنیانگذار فالون گونگ و انتقاد از ایمان خود کنند. اگر تمرین‌کننده‌ای از همکاری در این زمینه امتناع می‌کرد، مورد ضرب‌وشتم شدید و بدرفتاری قرار می‌گرفت یا برای مدتی طولانی در بازداشت می‌ماند. وانگ تینگ‌چانگ، معاون مدرسه حزب لایانگ، جلسات شستشوی مغزی را سازماندهی کرده و شخصاً در طول جلسات فالون گونگ را مورد توهین قرار می‌داد.

در اواسط اکتبر سال ۲۰۰۰، اداره شهرداری و اداره امنیت عمومی شهر لایانگ بیش از ۳۰ تمرین‌کننده را به‌زور یا به شیوه‌های فریبنده دستگیر کردند. تمرین‌کنندگان در بازداشتگاه لایانگ نگهداری می‌شدند و روزانه مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار می‌گرفتند. نگهبانان حتی سر تمرین‌کنندگان را داخل کاسه توالت کثیف فرو می‌بردند.

شامگاه ۱۸اکتبر۲۰۰۰، پلیس آقای مو جینلی را دستگیر و کامپیوترهای او را توقیف کرد. چون آقای مو یک مغازه حکاکی با استفاده از کامپیوتر داشت، پلیس مشکوک بود که او درباره آزار و شکنجه به وب‌سایت مینگهویی گزارش داده است. مأموران اداره پلیس چنگ‌شیانگ او را بستند و به بدن و لب‌های او را با باطوم‌های الکتریکی با ولتاژ بالا شوک اعمال کردند تا او را مجبور کنند که نام کسی را که با او ارتباط دارد فاش کند. لب‌هایش به‌شدت سوخته بودند.

بازآفرینی صحنه شکنجه: اعمال شوک با باطوم الکتریکی

خانم وانگ کویفنگ، ۵۸ ساله، تحت نظارت ۲۴ ساعته قرار گرفت. مأموران محلی {{اداره ۶۱۰ به‌طور مکرر او را مورد آزار و اذیت و خانه‌اش را مورد تهاجم و غارت قرار می‌دادند. دختر سوم او چند بار به‌منظور دادخواهی برای فالون گونگ به پکن رفت و بعداً مجبور به زندگی در آوارگی شد تا از آزار و اذیت جلوگیری کند. در پاییز سال ۲۰۰۰، پلیس به محل کار دختر بزرگ خانم وانگ رفت تا او را مورد آزار آزار  اذیت قرار دهند. هنگامی که خانواده در برابر آزار و شکنجه مقاومت کردند، پلیس آنها را با شلیک گلوله تهدید کرد. خانم وانگ شاهد دستگیری دختر بزرگ، داماد بزرگ و دختر دومش بود. پسرش نیز مجبور شد دور از خانه زندگی کند. خانم وانگ دچار ناراحتی روانی شدیدی شد و در بهار سال ۲۰۰۱ درگذشت.

آقای شیا شوکای اهل روستای دونگداگیژوانگ، شهرک ژونگ‌جینگ، شهر لایانگ، استان شاندونگ بود. او در ۹دسامبر۲۰۰۰ درحالی‌که عازم پکن بود، تا درخصوص حق تمرین فالون گونگ درخواست تجدیدنظر کند، در ایستگاه قطار دستگیر شد. او را تا شهر ژونگ‌جینگ همراهی کردند. مقامات شهر خانواده او را به پرداخت ۲۰۰۰ یوآن جریمه وادار و سعی كردند او را مجبور كنند كه با نوشتن یک اظهارنامه تضمین کند که دیگر تقاضای دادخواهی نخواهد کرد. آقای شیا در اعتراض به بازداشت و بدرفتاری خودسرانه دست به اعتصاب غذا زد. او بارها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت تا اینکه در شامگاه ۲۲دسامبر۲۰۰۰ درگذشت. یک شاهد فاش کرد که او نحیف و ناتوان و چشم‌هایش همچنان پس از مرگ باز بود. زخم‌هایی روی صورتش وجود داشت. در دست راست او بریدگی باز دیده می‌شد و گوشت آن متلاشی شده بود. در ناحیه شکم و ران دچار کبودی بود. زخم‌های قابل مشاهده‌ای روی ترقوه او دیده می‌شد. قبل از اینکه به خانواده‌اش اجازه داده شود جسد او را ببینند تمام خون روی بدنش پاک شده بود. او ۶۳ سال داشت.

برای جلوگیری از افشای این عمل شنیع و خشونت‌آمیز، دست‌اندرکاران شهر ژونگ‌جینگ جسد آقای شیا را به اداره امنیت عمومی لایانگ منتقل کردند. آنها همچنین سه تمرین‌کننده را که با آقای شیا بازداشت شده بودند مخفیانه به مکانی نامعلوم منتقل کردند. مقامات شهر لی مین و دای فنگ‌ژانگ جنایات خود را پنهان و ادعا کردند که آقای شیا فوت کرد چون خودش سقوط کرد. آنها حتی به خانواده او گفتند:«بروید و از ما شکایت کنید. به جایی نخواهید رسید.»

پلیس با راهنمایی دای فنگ‌ژانگ، دبیر حزب وقت اداره امور سیاسی، تمرین‌کنندگانی را تحت آزار و اذیت قرار داد که به‌منظور دادخواهی برای فالون گونگ به پکن رفته بودند. در صورت امتناع تمرین‌کننده از رهاکردن ایمان خود، پلیس تمرین کننده را با چوب کتک می‌زد و سر، صورت و پاهایش را با کفش مورد ضرب‌وشتم قرار می‌داد. بسیاری از تمرین‌کنندگان کبودی و جراحاتی در سراسر بدنشان داشتند و براثر ضرب‌و‌شتم هشیاری‌شان را از دست می‌دادند.

پلیس برای دستگیری تمرین‌کنندگان به خانه آنها می‌رفت و سپس آنها را بدون طی هیچ‌گونه مراحل قانونی تا ۴۰ روز یا بیشتر بازداشت می‌کرد. تمرین‌کنندگان همچنین مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی به عنوان وثیقه می‌شدند.

در بهار سال ۲۰۰۱، کمیته امور سیاسی و حقوقی، دفتر امنیت عمومی و اداره ۶۱۰ در لایانگ یک جلسه شستشوی مغزی را در مدرسه حزب لایانگ ترتیب دادند تا تا تمرین‌کنندگان را مجبور کنند از ایمان خود دست بردارند.

خانم لی می اهل شهرک لانگ‌وانگ‌ژوانگ، شهر لایانگ بود. او در ۹آوریل۲۰۰۱، در خانه خود توسط مقامات حکومتی شهر دستگیر شد. او را به جلسه شستشوی مغزی در مدرسه حزب لایانگ فرستادند. خانم لی مصمم بود که از ایمانش دست نکشد. وقتی پلیس او را مورد ضرب‌وشتم قرار داد، ستون فقراتش شکست و پاهایش فلج شدند. او گرچه بعداً به بیمارستان محلی منتقل شد، اما دولت از پرداخت هزینه بستری‌شدن او خودداری کرد. در ۲۸ مه، خانم لی در بیمارستان فوت کرد. او ۳۳ ساله بود. به‌منظور سرپوش‌گذاشتن بر جنایات آنها، اداره شهر خانواده او را مجبور به امضای اوراقی کرد تا تصدیق کنند که او خودکشی کرد. آنها خانه او را تفتیش و بازرسی و تمام عکس‌های او را توقیف کردند.

خانم جیانگ آی در ژانویه۲۰۰۲ به جلسه شستشوی مغزی در مدرسه حزب لایانگ برده شد. او به‌طور شبانه‌روزی دستبند داشت. عوامل محلی اداره ۶۱۰ هر آنچه را که در توان داشتند انجام دادند تا او را مجبور به ترک تمرین فالون گونگ کنند. آنها همچنین سعی کردند خانواده‌اش را برای  متقاعد‌کردن او مورد استفاده قرار دهند. گاهی اوقات مجبورش می‌کردند روزها در کنار یک تختخواب دو طبقه بایستد، درحالی‌که دستانش را بالا برده و به تخت‌ها در دو طرفش بسته بودند. او بیش از شش ماه تحت آزار و شکنجه قرار گرفت. سرانجام دچار اختلال روانی شد. شوهرش که تحمل آزار و اذیت را نداشت، او را طلاق داد.

بازآفرینی صحنه شکنجه: مجبور به ایستادن با دستبند

خانم لی لی مطالبی را درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در سال ۲۰۰۱ در خانه خود چاپ کرد. او به دست پلیس و مأموران اداره ۶۱۰ به بیمارستان روانی منتقل شد. او تحت آزار و شکنجه قرار گرفت و تنها پس از اینکه دست‌اندرکاران از او پول اخاذی کردند آزاد شد. به‌خاطر آزار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی که متحمل شد، دچار تورم و زخم‌هایی در کل بدنش شد. او در ۹دسامبر۲۰۰۱ درگذشت. او ۴۴ ساله بود.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفاً عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.